Contact | Leden login | Français

Wie zijn wij?

In 1988 erkennen de Belgische autoriteiten de Unio Homeopathica Belgica. Deze beroepsvereniging is noodzakelijk ter verdediging van de homeopathische geneeskunde in België op politiek niveau. Voor het moment zijn er 300 artsen-, tandartsen -  en dierenartsen homeopaten effectief lid van de Unio Homeopathica Belgica. Leden hebben recht op een verzekering rechtsverdediging en zij hebben de mogelijkheid  om een burgerlijke professionele aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven. Men weet dat 3000 artsen al of niet op regelmatige basis homeopathische geneesmiddelen voorschrijven in België. België telt +/- 40.000 artsen. In de loop der jaren zijn de artsen -, tandartsen - en dierenartsen homeopaten zich in studiegroepen gaan organiseren om hun ervaringen uit te wisselen.

Realisaties van 1986 tot heden:

 • Periodiek contactblad voor alle leden;
 • Gratis rechtsbijstand voor haar leden;
 • Gratis rechtsbijstand voor Straatsburg, indien nodig;
 • Gratis juridisch advies;
 • Verzekering bijzondere beroepsaansprakelijkheid;
 • Algemeen bijscholingsprogramma in homeopathie toegepast in alle Belgische scholen en met een Europese referentie;
 • Harmonisatie van het voortgezet onderwijs;
 • Harmonisatie van de eindexamens;
 • Vertegenwoordiging bij de Europese (E.C.H.) en internationale (L.M.H.I.) verenigingen;
 • Erkenning als woordvoerder van de homeopathie bij de mutualistische en politieke instanties;
 • Voorzitterschap Registratiecommissie Homeoapthische Geneesmiddelen van het F.A.G.G. ( Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).
 • Legalisatie van de homeopathie (wet Colla);
 • Deelname aan de Comités van de Europese Commissie over de evaluatie van de homeopathie: groep homeopathie (1996) en Actie COST B4 over de niet-conventionele geneeswijzen (1993-1999);
 • Permanent secretariaat;
 • Terugbetaling van de homeopathische geneesmiddelen door enkele verzekeringen en een supplement van terugbetaling voor de homeopathische consultatie door anderen;
 • Veelvuldige vulgarisatieconferenties;
 • Contacten met de universitaire autoriteiten met betrekking tot het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek;
 • Verwezenlijking van talrijke dossiers over homeopathie.
 • Organisatie wereldcongres homeopathie mei 2008 in Oostende
 • Vertegenwoordiging in de Registratiecommissie Homeopathische Geneesmiddelen van het FAGG ( Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Meer informatie over de geschiedenis van de UNIO vindt u hier!

Het oogmerk van onze Beroepsvereniging (UP/BV: ABR/7385/26/1988) is:

 • De kwaliteit van de homeopathische wetenschap te bevorderen en te verdedigen.
 • De vereniging  van geneesheren, dierenartsen en tandartsen die als fundamenteel criterium tot uitoefening van de homeopathie de GELIJKHEIDSWET aanvaarden.
 • Deze wet werd omschreven door Hippocrates en geformuleerd door Hahnemann als : "SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR", wat wil zeggen: een geneesmiddel, dat symptomen kan verwekken bij een experiment , kan die gelijkende  symptomen bij de zieke eveneens genezen..
 • De studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden verzekeren.

Om dit doeleinde te verwezenlijken, stelt de Vereniging daarboven voor :

 • Alle mogelijke gegevens betreffende het bijzondere medische beroep van haar leden te verzamelen en ze ter beschikking te stellen van de genoemde leden. Een wetenschappelijk dossier, dat regelmatig aangepast wordt, uitwerken en bijhouden, dat, door nageziene publicaties, de waarde van de gelijkheidswet bewijst.
 • De verdediging van haar leden ten overstaan van gelijk welke rechterlijke of andere instantie te verzekeren, wanneer de beroepsactiviteit van een der leden aangeklaagd wordt. Deze verdediging zal verzekerd worden buiten elke vorm van vooringenomenheid, buiten elke vorm van bijzondere filosofische opvattingen of enig andere technische voorrangen.
 • De collegialiteitsgeest, de solidariteit en de beroepsdiscipline bij de leden aansporen.
 • De verdediging van de uitoefening van de homeopathische praktijk in de schoot van de geneeskunde, door ieder mogelijk en wettelijk middel, te verzekeren.
 • De publieke verspreiding van inlichtingen betreffende "natuurlijke geneeswijzen", "zachte geneeswijzen", "terreingeneeskunde", "homeopathie", enz..., kwalitatief te beoordelen en indien nodig op aangepaste wijze te reageren.
 • Iedere persoon die de homeopathie uitoefent zonder hierover de kennis te bezitten, noch een opleiding genoten te hebben en/of eveneens GEEN houder is van een diploma, vermeld in art. 4, 2a van de statuten, gerechtelijk aan te klagen.
 • Kontakten aanknopen en samenwerken met ieder organisme, dat een gelijkaardig doel nastreeft, zowel in België als in het buitenland.

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...