Contact | Leden login | Français

Algemeen


Deze website wil de homeopathische geneeskunde in België positioneren door een communicatiekanaal te zijn voor onze leden, collega's, patiënten, media en het grote publiek.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in België, in Europa en in de wereld. Onderzoek in de homeopathische geneeskunde komt ook uitgebreid aan bod.

Wij wensen u aangename lectuur toe en kijken uit naar uw reacties.

Dr. Philippe Devos, voorzitter U.H.B.

Actualiteit

 

 

Covid-19 : Isopathische bereidingen en Sneltesten

Covid-19 : Oproep om deel te nemen aan het verzamelen van uw Covid-19 gevallen

Covid-19 : Belangrijke document omtrent Covid-19

Covid-19 : Aanbevelingen voor de homeopathische artsen

Covid-19 : discussieforum.

Kom u ideeën en ervaringen  delen over de Covid-19 pneumonie op die discussie forum.

 Ziehier de nieuwe website van de Belgische Faculteit voor Homeopathische Geneeskunde

Maak kennis met de verschillende scholen en basisopleiding homeopathie alsook met de evenementen voor continue vorming (congressen, seminaries, enz.).

Verkiezingen van 26 Mei 2019 :

U kunt hier het antwoord vinden van de verschillende politieke partijen op de vraag  :

Welk is uw mening en die van uw leden over de homeopatische benadering van de geneeskunde ?

Quelle est votre opinion et celle de vos membres à propos de la méthode médicale et thérapeutique homéopathique ?

 

 Waarheid over homeopathie

       

Deze pagina zal regelmatig gevoed worden met korte filmpjes die licht werpen op verschillende aspecten van homeopathie.

 

 

 

Terugbetaling

Ziehier de actuele toestand van de terugbetaling van de homeopathie door de verschillende ziekenfondsen in België.

 

    Abstract van de 2e publicatie van DynHom over de nanoparticles.

De titel is :  'Nanoparticle Characterisation of Traditional Homeopathically   Manufactured Cuprum metallicum and Gelsemium sempervirens Medicines and Controls

 

 

 Abstract van de eerste publicatie van de resultaten van de DynHom research.

De titel is : 'Nuclear Magnetic Resonance characterization of traditional homeopathically manufactured copper (Cuprum metallicum) and plant (Gelsemium sempervirens)
medicines and controls

 

Ziehier de voordrachten van de sprekers gedurende het 2e Colloquium DynHom 2017.

Dit tweede DYNHOM colloquium is gewijd aan de studie van het verband tussen goede productiemethodes van homeopathische geneeskunde, de resultaten van fundamenteel onderzoek en de dagelijkse praktijk van de homeopathie. Een samenhangende uitleg van de klinische resultaten verkregen door patiënten (mens en dier) die behandeld zijn met een metalen oplossing (koper) of remedie (Gelsemium) zal worden aangeboden. Prij Hiervoor hebben we een panel deskundigen uit verschillende achtergronden samengebracht, die elk op hun beurt hun visie op het onderwerp in detail zullen beschrijven. Elk zal een stukje van een puzzel aanbrengen, die alleen zinvol is wanneer alle stukjes samen komen. We hopen op een interactieve discussie die hopelijk zal leiden tot een Vzw aantal "Take home messages". Meer dan twee jaar geleden besliste de UNIO HOMOEOPATHICA BELGICA het DYNHOM project op te richten, dat de ambitie heeft een antwoord te bieden op de vraag naar de signatuur en de betekenis van de informatie die een homeopathisch middel bevat. Hiervoor werden de meest moderne en innovatieve methodes gebruikt zoals elektronenmicroscopie, electro-fotonische analyse en kernspinresonantie (Nuclear Magnetic Resonance). We durven erop wedden dat deze conferentie de contacten tussen artsen in het belang van alle patiënten zal versterken.

Ziehier reeds de presentatie van de huidige stand van zaken van DynHom.
Kijk naar de Videos van onze experimenten.

KB 26 maart 2014 betreffende de uitoefening van de homeopathie

De Raad van State aanvaardt geen enkel opgeworpen argumenten. De oorlog over het KB homeopathie is hiermee gestreden en de minister kan nu de uitvoering ervan (indiv. registraties) aanvatten !

CEN

De offciële tekst van de CEN omtrent de vorming van de artsen, tandartsen en vroedvrouwen in de homeopatishe geneeskunde is nu gepubliceerd. Het werd  op 6 December 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Hervorming KB 78

Op 28 september ging een startconferentie omtrent de hervorming van het KB 78 door. U kunt hier de presentatie vinden van die namiddag. Dit projekt is heel goed samen gevat op die website : www.kb78.be .We zullen heel  aandachtig zijn over die hervorming om altijd ons beroep te verdedigen.

Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift 'Homeopathy ' over nanoparticles aan te kondigen.

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom

18 april 2014

Reactie op de website Britisch Homeopathic Association betreffende het Australisch rapport

16 april 2014

Antwoord van het Homeopathy Research Institute op het Australisch Rapport NHMRC

Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...

01 september 2020

Beste vrienden,

Ik hoop dat jullie het goed stellen in deze vreemde tijd.

Dit...

21 april 2020

Ziehier de links naar belangrijke dcumenten omtrent Covid-19 in homeopathie.