Contact | Leden login | Français

Terugbetaling - Nederlandstalige ziekenfondsen

Consulter le tableau des mutualités francophones
Download de tabel van Nederlandstalige ziekenfondsen

Bijna alle Nederlandstalige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor een homeopathische behandeling terug. Dit gebeurt op verschillende manieren, al of niet in combinatie met terugbetaling van de kosten voor andere complementaire of alternatieve geneeswijzen (CAM).

Onderstaande tabellen proberen klaarheid te scheppen in deze terugbetalingen. Om de tabellen in eerste instantie overzichtelijk te houden, werd gebruik gemaakt van de mouse-over techniek. Dit betekent dat u extra informatie te zien krijgt wanneer u met de muis over bepaalde velden gaat.


Terugbetaling van kosten voor homeopathische geneesmiddelen

0 % 50 % 50 % 20 % 25 % 20 % 50 % 50 %
0 € 75 € 75 € 75 € 150 € 62 € 75 € 75 €
 

Alle betrokken ziekenfondsen vragen deze voorwaarden te respecteren:

  • voorgeschreven door een erkend arts
  • afgeleverd door een apotheek in België
  • het middel staat op de geneesmiddelenlijst van de ziekenfondsen (in de praktijk betekent dit dat de meeste gangbare bereidingen van gangbare geneesmiddelen terugbetaald worden)
  • de apotheker levert een BVAC attest af, dat de patiënt doorstuurt naar zijn/haar ziekenfonds

Terugbetaling van homeopathische consultaties

0 € 0 € (M: 75 %) 10 €/ consultatie (M: 75%) 0 € 0 € 0 € 10 €/ consultatie 10 €/ consultatie
0 € 0 € (M: 600 €) 60 € (M: 600 €) 0 € 0 € 0 € 50 € 100 €
 

In bovenstaande tabel staat "M" staat voor de Medicalia verzekering. Mits het betalen van een extra premie, bieden de Onafhankelijke ziekenfondsen hun leden extra terugbetalingen aan voor homeopathie en voor andere CAM-geneeswijzen (gebruik de mouse-over).


Terugbetaling voor complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAM)

10 €/ consultatie 10 €/ consultatie 10 €/ consultatie 10 €/ consultatie 12,5 €/ consultatie 10 €/ consultatie 10 €/ consultatie 10 €/ consultatie
50 € 50 € (M: 600 €) 60 € (M: 600 €) 50 € 62,5 € 60 € 50 € 100 €Maximale tussenkomst/ jaar/ persoon

Onderstaande tabel geeft een objectieve samenvatting van de terugbetaling door de verschillende ziekenfondsen.

  • Het eerste cijfer duidt aan hoeveel één patiënt maximaal kan terugbetaald krijgen per jaar voor de kosten van de homeopathische behandeling.
  • Het cijfer na de streep duidt aan hoeveel één patiënt maximaal kan terugbetaald krijgen per jaar voor de kosten van alle vermelde CAM -geneeswijzen samen, eventueel inclusief de homeopathische behandeling.
  • De globale sterren-code is op deze cijfers gebaseerd.
0 €/ 50 € 75 €/ 125 € 135 €/ 135 € 75 €/ 125 € 150 €/ 212,5 € 62 €/ 126 € 125 €/ 125 € 175 €/ 175 €
M: 675 €/ 675 € M: 675 €/ 675 €

Consulter le tableau des mutualités francophones
Download de tabel van Nederlandstalige ziekenfondsen

Christelijke mutualiteit Onafhankelijk Ziekenfonds Partena Bond Moyson
De voorzorg
Socialistische Mutualiteit Brabant Liberale Mutualiteit Neutraal ziekenfonds Vlaanderen
Vlaams en neutraal ziekenfonds
Symbio Terugbetaling van kosten voor
homeopathische geneesmiddelen
Max/ jaar/ persoon homeopathie en fytotherapie tezamen homeopathie homeopathie en andere CAM geneeswijzen tezamen Terugbetaling van
homeopathische consultaties
M: Met extra Medicalia verzekering en voor alle CAM therapieën tezamen M: Met extra Medicalia verzekering (Beide voor alle CAM therapieën tezamen) Voor alle CAM therapieën tezamen Terugbetaling voor complementaire
en alternatieve geneeswijzen (CAM)
Chiropraxie en osteopathie Acupunctuur, chiropraxie en osteopathie
(M: met extra Medicalia verzekering: ook homeopathie)
Acupunctuur, chiropraxie, homeopathie, mesotherapie, mindfulness, osteopathie en shockwave
(M: met extra Medicalia verzekering)
Acupunctuur, chiropraxie en osteopathie Acupunctuur, chiropraxie en osteopathie Acupunctuur, chiropraxie en osteopathie Accupunctuur, chiropraxie, fytotherapie, homeopathie en osteopathie Acupunctuur, antroposophie, chiropraxie, hippotherapie, homeopathie, mesotherapie en osteopathie Maximale tussenkomst/ jaar/
persoon (homeopathie/CAM
inclusief homeopathie)
Algemene score M: Met extra Medicalia verzekering

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...

01 september 2020

Beste vrienden,

Ik hoop dat jullie het goed stellen in deze vreemde tijd.

Dit...