Contact | Leden login | Français

Privacy beleid

Het privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.
Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan u aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is.
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in dit Privacy beleid aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op alle opgeslagen gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het privacy beleid.

Verzamelde informatie

Gegevens die u verstrekt: Door het aanvragen van een gebruikers account gaat u er mee akkoord dat uw gebruikers gegevens worden opgeslagen op de homeopathie-unio.be website.
Communicatie: Wanneer u e-mail of andere berichten naar de Unio Homeopathica Belgica verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren.
Log bestanden: Wanneer u de homeopathie-unio.be website via een browser, toepassing of andere client opent, wordt automatisch bepaalde informatie in verband met uw bezoek opgeslaan. Deze server logbestanden bevatten gegevens als (maar niet beperkt tot) uw webverzoek, uw interactie met een service, uw IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek.
Gebruikers account login: Bij het inloggen op de website wordt uw IP adres in combinatie met uw gebruikers naam opgeslagen teneinde misbruik te kunnen bestrijden.

Wijzigen van verzamelde informatie

Eens u een profiel op de Homeopathie-unio.be website hebt kan u de opgeslagen gebruikers gegevens bekijken en wijzigen door in te loggen.
Er kan niet geëist worden dat communicatie berichten of log bestanden gewijzigd worden.

Verwijderen van verzamelde informatie

Indien u uw gebruikers account en alle bijhorende gegevens wenst te verwijderen kan u dit via het contact formulier aanvragen.
Er kan niet geëist worden dat communicatie berichten of log bestanden verwijderd worden.

Cookies

De homeopathie-unio.be website biedt de gebruiker de mogelijkheid om met behulp van een "cookie" de login gegevens te bewaren.
Indien u het gebruik van cookies niet op prijs stelt, gelieve deze functie niet te gebruiken en/of uit te schakelen in uw browser.

Persoonlijke gegevens

De Unio Homeopathica Belgica deelt alleen in onderstaande uitzonderlijke gevallen persoonlijke gegevens met andere bedrijven of individuen buiten de Unio Homeopathica Belgica.
Als wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om

  • Eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen.
  • Uitvoering aan de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan.
  • Fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen.
  • De rechten, eigendom of veiligheid van de Unio Homeopathica Belgica, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist.

De Unio Homeopathica Belgica is niet verantwoordelijk voor het verlies, diefstal of ander ongeoorloofd gebruik van uw gegevens.

Laatst gewijzigd op

maandag 11 april 2011 - 14:50:17 CEST

Help het homeopathisch onderzoek een stap vooruit en maak een donatie. Klik hier voor meer informatie!

Research
Unio Homeopathica Research

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom

18 april 2014

Reactie op de website Britisch Homeopathic Association betreffende het...


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

18 mei 2018

Beste vrienden,

We hebben de volgende mail gekregen van de school INHF-

25 september 2017

Hierbij een interview die gegeven werd voor KNACK. Dit interview staat in KNACK...

29 maart 2016

Unieke gelegenheid om de Remedy Bank en de Kruidentuin Hortus Alkmaar in...