Contact | Leden login | Français

Unio Homeopathica Belgica - UNIO

Geschiedenis van de Unio Homeopathica Belgica

Alles is begonnen in het jaar 1985 met een vergadering van alle werkende krachten van de Belgische homeopathie in het Huis van de Homeopathie, Waversesteenweg te Brussel. Dr. Maurice Jenaer had aan zijn leerling, Dr. Michel Van Wassenhoven, gevraagd om iedereen samen te brengen en zo een evaluatie te maken van de werking van de Federatie en na te gaan hoe men kan reageren op de toenemende aanvallen van de ordinale autoriteiten tegen de artsen-homeopaten. Deze agressiviteit is te wijten aan het groeiend succes van de homeopathie bij het grote publiek. Op die vergadering ontstaat de idee om een algemeen referendum aan al de artsen te bezorgen om te onderzoeken of de oprichting van een beroepsvereniging met rechtspersoonlijkheid mogelijk zou zijn. Op die manier zouden haar leden en de homeopathie beter kunnen verdedigd worden. Het resultaat van het referendum laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Meester Jacques Léo Hirsch stelt de statuten op van deze "UNIO HOMEOPATHICA BELGICA". Men moet wachten tot in 1988 dat de Raad van State hen bekrachtigt. Deze statuten garanderen een taalpariteit in de kern van de bestuursleden en de vertegenwoordiging van elke regio van de homeopathische artsen, dierenartsen en tandartsen.

Verslag van de statutaire oprichtingsvergadering van de UNIO HOMEOPATHICA BELGICA op 29 maart 1986

De vergadering wordt geopend door Dr. Michel Van Wassenhoven die vooral het accent legt op de verdediging van alle homeopaten en de homeopathie in zijn geheel. De homeopathie heeft als doel "heel de zieke" te genezen en niet alleen enkele symptomen te laten verdwijnen. Geschiedkundig is het bewezen dat de homeopaten verdeeld zijn geweest door de tendensen verbonden aan geografische situaties of personen, en ook door een gebrek aan onderling contact. Het doel van de UNIO HOMEOPATHICA BELGICA is een nationaal front te vormen voor de verdediging van alle homeopaten die "een hart hebben om hun zieken te genezen" en daarvoor de gelijkheidswet gebruiken. Na deze inleiding worden de statuten gestemd, paragraaf na paragraaf, artikel na artikel, en rekening houdend met de amendementen door de deelnemers ingediend. Na twee uren van deliberatie worden de statuten aanvaard en getekend door de Algemene Oprichtende Vergadering die dan 46 leden telt.

Deze Algemene Vergadering verkiest een tijdelijke Bestuursraad voor één jaar om de Unio Homeopathica Belgica op te starten.

Er worden acht leden verkozen:

 • Dr. DETAND Patrick (6 stemmen): Algemeen Geneeskundige - Vlaams Brabant
 • Dr. IMBERECHTS Jacques (5 stemmen): Algemeen Geneeskundige - Vlaams Brabant
 • Dr. LALOY Jean-Louis (7 stemmen): Pediater - Brabant
 • Dr. LEFEVRE Jean-Marc (4 stemmen): Algemeen Geneeskundige - Brabant
 • Dr. LIBOTTE René (9 stemmen): Algemeen Geneeskundige - Luik
 • Dr. VAN WASSENHOVEN Michel: (7stemmen) Algemeen Geneeskundige - Brabant
 • Dr. VERHELST Roland (5 stemmen): Psychiater - Antwerpen
 • LTH WIJNANTS Paul (2 stemmen): Tandarts - Antwerpen

Deze Bestuursraad coöpteert twee bijkomende leden om op deze manier de vertegenwoordiging in de kern te verzekeren van minstens één geneesheer, één tandarts en één dierenarts uit elke regio van het land en de taalpariteit te herstellen. Het zijn:

 • Dr. FAINGNAERT Yves: Algemeen Geneeskundige - Oost-Vlaanderen
 • Dr. DEHASSE Joël: Dierenarts - Brabant

Bij de stemming duidt de Bestuursraad de volgende personen aan om de lopende zaken te regelen:

 • Voorzitter: Dr. Michel Van Wassenhoven
 • Secretaris: Dr. Patrick Detand
 • Penningmeester: Dr. René Libotte

Gedurende de eerste jaren geniet de Beroepsvereniging van een financiering vanwege de Federatie. Het heeft enkele jaren geduurd vooraleer de Beroepsvereniging financieel autonoom werd. De Federatie behoudt de taak van het beheer van het Huis van de Homeopathie. De realisaties van de Unio Homeopathica Belgica volgen zich in een snel tempo op onder het voorzitterschap van Dr. Michel Van Wassenhoven. De post van secretaris valt vervolgens onder de bevoegdheid van tandarts Luc Uyttenhove en de post van penningmeester onder die van Dr. Yves Faingnaert.

Recentere informatie over de de unio vindt u op de onderstaande pagina's:

Navigatie

 1. Inleiding
 2. Oorsprong van de Homeopathie
 3. Dokter Samuel Hahnemann
  1. Het leven van Hahnemann
  2. Het werk van Hahnemann
  3. De farmacologie van Hahnemann
 4. De Homeopathie in België
  1. De pioniers van de Homeopathie in België
  2. De eerste confrontaties (1849 - 1850)
  3. De Belgische Homeopatische verenigingen
   1. De eerste stappen…
   2. De 'Cercle Médical Homéopathique des Flandres' (1872-1920)
   3. De "Société Royale Belge d'Homéopathie" (1920 - …)
   4. De "Association Homéopathique Belge" (1926 - 1976)
   5. De "Fédération Médicale Homéopathique Belge" (1970-…)
   6. Unio Homeopathica Belgica - UNIO
   7. De "Vrienden van de Homeopathie"
  4. Het onderwijs van de Homeopathie in de 20e eeuw
  5. De Homeopathische apothekers in België
 5. European Committee for Homeopathy (E.C.H.)
 6. Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (L.M.H.I.)
 7. Bibliografie

Help het homeopathisch onderzoek een stap vooruit en maak een donatie. Klik hier voor meer informatie!

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...

01 september 2020

Beste vrienden,

Ik hoop dat jullie het goed stellen in deze vreemde tijd.

Dit...