Contact | Leden login | Français

De Homeopathische apothekers in België

In 1832 werd aan de Grasmarkt te Brussel door apotheker Pierre Sigisberg Dam (1789 - 1871), gedecoreerde van de revolutie van 1830, de eerste homeopathische officina van het land geopend. Dit initiatief zou na de honderdste verjaardag van Hahnemann in andere steden navolging vinden.
In 1834 verscheen in de "Observateur Médical Belge" van de hand van H.J. van Hingsberg een twintigtal bladzijden tellende farmacopee, getiteld "Des notions fondamentales nécessaires pour la préparation des médicaments d'après la méthode homéopathique".
Tien jaar later, in 1844, begon de Brusselse apotheker E. Seutin samen met Dr. Louis Martiny met de "Revue Homéopathique Belge".

In 1879 stuurden twee groepen homeopaten een petitie naar het Parlement waarin om de oprichting van homeopathisch onderwijs aan de Rijksuniversiteiten van Gent en Luik werd verzocht en waarin gepleit werd voor het opnemen van homeopathische middelen in de farmacopee. De vraag was trouwens niet nieuw.

Reeds in 1849 sprak een parlementaire commissie, die zich gebogen had over een ontwerp van wet op het universitair onderricht, zich uit voor het organiseren van het homeopathisch onderwijs. Het advies was unaniem: de homeopathie verdient geen officiële erkenning door een expliciete vermelding in het curriculum van de universiteiten. Het opnemen van homeopathische middelen in de farmacopee is volstrekt zinloos, aangezien het Koninklijk Besluit van 28 december 1859, dat de farmacopee invoerde, de apothekers toelaat alle medicatie te bereiden die door medici voorgeschreven wordt.

Vandaag is er veel veranderd. De homeopathie heeft haar plaats gevonden in alle Belgische apotheken. De homeopathische industrie heeft zich ontwikkeld en laat aan elke apotheker toe om gelijk welk product te verstrekken, bereid volgens de internationale farmacopees. Een Europees directief over het homeopathisch geneesmiddel laat toe dat die producten erkend worden door middel van een eenvoudig procédé. Dit directief ontstond omwille van de groeiende vraag naar kwalitatief hoogstaande homeopathische producten in Europa. Meer en meer patiënten gebruiken namelijk die remedies.

DE EERSTE HOMEOPATHISCHE APOTHEKERS IN BELGIE:

 • 1832, apotheek Dam te Brussel
 • 1844, apotheek Seutin te Brussel
 • 1846, apotheek P.J. Vleugels te Brussel
 • 1855, apotheek J.B Van Berckelaere te Brussel
 • Omstreeks 1860 hebben apotheken te Antwerpen, Brugge, Kortrijk en Gent hun deuren geopend.

Navigatie

 1. Inleiding
 2. Oorsprong van de Homeopathie
 3. Dokter Samuel Hahnemann
  1. Het leven van Hahnemann
  2. Het werk van Hahnemann
  3. De farmacologie van Hahnemann
 4. De Homeopathie in België
  1. De pioniers van de Homeopathie in België
  2. De eerste confrontaties (1849 - 1850)
  3. De Belgische Homeopatische verenigingen
   1. De eerste stappen…
   2. De 'Cercle Médical Homéopathique des Flandres' (1872-1920)
   3. De "Société Royale Belge d'Homéopathie" (1920 - …)
   4. De "Association Homéopathique Belge" (1926 - 1976)
   5. De "Fédération Médicale Homéopathique Belge" (1970-…)
   6. Unio Homeopathica Belgica - UNIO
   7. De "Vrienden van de Homeopathie"
  4. Het onderwijs van de Homeopathie in de 20e eeuw
  5. De Homeopathische apothekers in België
 5. European Committee for Homeopathy (E.C.H.)
 6. Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (L.M.H.I.)
 7. Bibliografie

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...