Contact | Leden login | Français

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.
Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan u aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is.
Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers account

Indien wij misbruik vaststellen van uw gebruikers account heeft de Unio Homeopathica Belgica het recht uw account onmiddellijk te beëindigen.
De opgeslagen persoonlijke gegevens kunnen in gevallen van ernstig misbruik gebruikt worden voor gerechtelijke vervolging.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van de Unio Homeopathica Belgica onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door de Unio Homeopathica Belgica ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege de Unio Homeopathica Belgica inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.De Unio Homeopathica Belgica treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

Aanwezige links

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanklikken van deze links.
Enige schade voortspruitend uit het aanklikken van de voorgestelde links valt buiten elke aansprakelijkheid van de Unio Homeopathica Belgica nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

Indien u vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag u hiervan ten allen tijde melding maken aan de Unio Homeopathica Belgica.

De Unio Homeopathica Belgica behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen en bestaande links te wijzigen of verwijderen.

Externe applicaties

De Unio Homeopathica Belgica is niet verantwoordelijk voor externe applicaties (zoals de functionaliteit die het delen van de pagina met uw sociale netwerk mogelijk maakt) die worden geladen bij het bezoeken van de homeopathie-unio.be website.

Geschillen

De site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Laatst gewijzigd op

maandag 11 april 2011 - 14:50:31 CEST

Help het homeopathisch onderzoek een stap vooruit en maak een donatie. Klik hier voor meer informatie!

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

11 oktober 2019

Rapport van Australische overheid erkent "bemoedigend bewijsmateriaal" van de...

29 april 2019

Wat is het standpunt van de verschillende politieke partijen over homeopathie?...

28 januari 2019

Naar aanleiding van het vele valse nieuws en verkeerde informatie over...