Contact | Leden login | Français

Waarheid over homeopathie

28 januari 2019


Naar aanleiding van het vele valse nieuws en verkeerde informatie over homeopathische geneeskunde uit verschillende bronnen, hebben we besloten om via korte video's licht te werpen op de homeopathie. Elke korte film belicht een bepaald aspect van de homeopathie.

Het publiek zal eindelijk in staat zijn om over correcte en waarheidsgetrouwe informatie te beschikken.

Er zullen regelmatig nieuwe video's worden geplaatst.

N.B. :  de verschillende videos zullen in het Nederlands vertaald zijn.

Scoop on Homeopathie

De waarheid, niets anders dan de waarheid over homeopathie! 

 

DynHom Research

Hier is een korte samenvatting van het Research project "DynHom" dat een antwoord probeert te vinden op de aard en de signatuur van de homeopathische geneeskunde. 

 

DynHom Research (English version)

Here is a short summary of the research project "DynHom" which tries to find an answer as to the nature and signature of the homeopathic medicine. DynHom decided from the start to look at the homeopathic medicine from different point of view: particles, solvent and electronic consequences.

Here is a short summary of the research project "DynHom" which tries to find an answer as to the nature and signature of the homeopathic medicine. DynHom decided from the start to look at the homeopathic medicine from different point of view: particles, solvent and electronic consequences. 

 

Placebo effect

Het placebo-effect bestaat voor elke medische en zelfs chirurgische handeling. Maar het effect is van korte duur. In de homeopathische geneeskunde kan alleen een homeopathisch geneesmiddel (verdund EN gedynamiseerd) een duurzame genezing bieden.

 

De registratie van het homeopathisch geneesmiddel

In Europa zijn er twee richtlijnen voor de registratie van de homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik zonder therapeutische indicatie. We hebben het hier over een vereenvoudigde registratieprocedure. In de nationale procedure is echter een indicatie toegestaan op basis van de ter registratie ingediende bewijzen van de doeltreffendheid. Dit wordt dan een volledige registratieprocedure genoemd. Sommige homeopathische geneesmiddelen moeten vanwege deze indicatie door een arts voorgescheven worden.

Help het homeopathisch onderzoek een stap vooruit en maak een donatie. Klik hier voor meer informatie!

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

29 april 2019

Wat is het standpunt van de verschillende politieke partijen over homeopathie?...

28 januari 2019

Naar aanleiding van het vele valse nieuws en verkeerde informatie over...

16 december 2018

De patiënt die homeopathische geneesmiddelen gebruikt kan niet langer...