Contact | Leden login | Français

Homeopathie alternatief voor antibiotica bij diarree van biggetjes

22 november 2010


De Universiteit van Wageningen onderzocht of homeopathische geneeskunde een alternatief kon zijn bij diarree van pasgeboren biggetjes.

The Biological Farming Systems Group van de Universiteit van Wageningen onderzocht of homeopathische geneeskunde een alternatief kon zijn voor de zeer veel voorkomende diarree van pasgeboren biggetjes. Deze ziekte leidt tot gewichtsverlies en dood. De conventionele behandeling zijn antibiotica voor de E. Coli-kiem.

Er werd een gerandomiseerde, observer-blind en placebo-gecontroleerde studie opgezet. In een commerciële varkenshouderij werden 52 zeugen behandeld in de laatste maand zwangerschap. Tweemaal per week kregen ze ofwel het homeopathisch geneesmiddel E. Coli 30 K ofwel placebo

De 525 biggetjes van deze zeugen werden opgevolgd wat betreft voorkomen en duur van diarree.
De biggetjes van de homeopathisch behandelde groep hadden significant minder diarree dan de placebo groep (p < 0.0001). Vooral biggetjes van zeugen die voor het eerst zwanger waren, scoorden goed.
Diarree was minder ernstig en duurde minder lang; er was tevens minder besmetting.

De homeopathische behandeling betekende ook een belangrijke kostenbesparing voor de varkenshouderij.

De studie wijst er tenslotte op dat de homeopathische benadering zorgt dat er minder antibiotica in het vlees zijn en zodoende tevens de consument beschermt.

Overmatig antibioticagebruik bij pluimvee, mestvee en varkens is een bedreiging voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu. Bij de biologische veeteelt worden daarom complementaire en alternatieve middelen aangewend. Homeopathische geneesmiddelen staan daarbij op de eerste plaats. Zij hebben het voordeel dat er geen residu overblijft in het milieu en dat er geen resistentie ontstaat.

Referenties

Camerlink I, Ellinger L, Bakker EJ, Lantinga EA (2010). Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. Homeopathy, 99; 57–62.

U kan het artikel hier vinden

Help het homeopathisch onderzoek een stap vooruit en maak een donatie. Klik hier voor meer informatie!

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...

01 september 2020

Beste vrienden,

Ik hoop dat jullie het goed stellen in deze vreemde tijd.

Dit...