Contact | Leden login | Français

44 % van de RCT's bewijzen werking homeopathie

05 juni 2011


Een literatuuroverzicht van Randomised  Controlled Trials (RCT) toont aan dat er reeds heel wat research beschikbaar is die de werking van homeopathie bevestigt.

De "Faculty of Homeopathy" in London inventariseert op haar website alle Randomised Controlled Trials (RCT's) die gepubliceerd weden van 1950 tot en met 2009. Deze lijst bevat de precieze referentie naar de wetenschappelijke publicaties, die allemaal peer-reviewed zijn. Alleen studies met een vergelijking tussen de homeopathisch en niet homeopathisch behandelde patiënten werden opgenomen.

Een studie werd statistisch significant genoemd wanneer het 95 % betrouwbaarheidsinterval (95 %  Confidence Interval) geen 0 bevatte (of P < 0.05). Alleen deze studies met statistische significantie werden opgenomen in de lijst.
Vervolgens werden de studies beoordeeld als positief (homeopathie werkt beter dan de controlegroep), negatief of zonder duidelijke conclusie.
Een studie werd als positief beoordeeld wanneer minstens één op drie resultaten van die studie aantoonde dat homeopathie beter werkte dan de controlegroep.

In het totaal werden er 142 peer-reviewed RCT's gevonden in de wereldliteratuur.

  • 63 (44 %)daarvan hadden een positief resultaat voor de homeopathie
  • 11 (8 %) toonden een negatieve resultaat
  • De overige 68 (48 %) lieten geen conclusie toe

Het feit dat "slechts" 44 % klinische studies de werking van homeopathie bewezen is relatief. Ook in de klassieke geneeskunde wijzen niet alle klinische studies in dezelfde richting.
Daarenboven werd in het merendeel van deze studies (102 studies) hetzelfde middel gebruikt voor alle patiënten. De homeopathie verkiest een geïndividualiseerd middel boven een middel per klacht. Dit is ook een moeilijkheid om het model van de RCT zonder meer toe te passen op homeopathisch onderzoek.

In ieder geval is het zo dat reeds  63 RCT's de werking van homeopathie bevestigen.

Commentaar van de UNIO

1. Het Kenniscentrum besloot in mei 2011 dat er "geen enkel bewijs" is voor de werking van homeopathie. Zoals blijkt uit hun verslag is dit te wijten aan een zorgvuldige exclusie van alle positieve studies.

2. Het medische vakblad "Artsenkrant" publiceerde het resultaat van een onderzoek bij de Belgisch artsen (nummer van 31 mei, pagina 1). Op de vraag "Het Kenniscentrum zegt in zijn jongste rapport dat homeopathie niet beter werkt dan placebo? Bent u het daar mee eens?", antwoordde 59 % "ja", 36 % "neen" en "5 %" "weet het niet".
Op het eerste zicht lijkt de grote meerderheid niet te geloven in homeopathie. De homeopathische artsen zijn echter slechts enkele honderden op een totaal van 15.000 Belgische huisartsen en 25.000 specialisten (ongeveer 1-2 %).
Wanneer we ons deze verhouding realiseren, zijn we blij verrast dat 36 % van de grotendeels reguliere artsen niet akkoord zijn met het Kenniscentrum.
Wanneer zij de juiste informatie  te horen krijgen, zal dit percentage ongetwijfeld nog hoger liggen.

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...

01 september 2020

Beste vrienden,

Ik hoop dat jullie het goed stellen in deze vreemde tijd.

Dit...