Contact | Leden login | Français

TESTAANKOOP Internationale Studie 2012

02 augustus 2012


Van maart 2011 tot maart 2012 lieten we artsen - homeopaten een vragenlijst uitdelen onder nieuwe patiënten, na de eerste consultatie en nog eens na zes maanden.

Ons onderzoek vond plaats in zeven landen tegelijk. In totaal verzamelden we 919 antwoorden voor de eerste vragenlijst, en 444 voor de tweede. We peilden onder meer naar de aard van de klachten, de kosten, de eventuele combinatie met conventionele geneeskunde en de tevredenheid over de resultaten. Deze enquête is geen beoordeling van de doeltreffendheid van homeopathie, maar bespreekt de tevredenheid van patiënten.

We deden een soortgelijke enquête over homeopathische behandelingen bij kinderen, waarbij de ouders de vra- genlijst invulden. We verzamelden respectievelijk 398 (na de eerste consultatie) en 205 antwoorden (na twee maanden).

Commentaar van de UNIO

TIPS van Testaankoop

Kies een arts-homeopaat

́Bent u niet geholpen met conventionele geneeskunde en overweegt u het alternatieve pad te bewandelen, kies dan toch het liefst voor een arts - homeopaat. zowel voor uw veiligheid als voor het juridische aspect is het essentieel dat de voorschrijver van homeopathische geneesmiddelen een medische universitaire opleiding heeft genoten. Dit is in het bijzonder nuttig wanneer u nog steeds conventionele geneesmiddelen inneemt.

Artsen - homeopaten zouden in november officieel worden erkend, waarna er dus ook een officiële lijst zal worden opgesteld. Voorlopig kunt u nog terecht op de website van Unio, de beroepsvereniging van arts - homeopaten via www. homeopathie-unio.be (Algemeen > UnIo > Leden UnIo). Let op, niet elke arts - homeopaat is lid.

Referenties

"Test gezondheid" 110 augustus/september 2012

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...