Contact | Leden login | Français

Zwitserland betaalt homeopathie terug vanaf 1 januari 2012

29 januari 2012


Tengevolge van een nationaal referendum, besliste de Zwitserse regering vijf CAM geneeswijzen, waaronder homeopathie, opnieuw op te nemen in de verplichte ziekteverzekering.

Op 17 juni 2009 vond in Zwitserland een referendum over CAM plaats (Complementary and Alternative Medecine). Dit werd georganiseerd door de regering nadat de manipulaties van de PEK studie uitgelekt waren (manipulaties ten nadele van CAM). Bij het daaropvolgend nationaal protest werden ongeveer een half miljoen handtekeningen verzameld.
In dit referendum spraken 67 % van de deelnemers zich uit ten voordele van CAM. Op de vraag of CAM in de verplichte ziekteverzekering moest opgenomen worden, hebben zij "ja" geantwoord.

Ten gevolge van deze uitslag, besliste Didier Burkhalter, Zwitsers Minister van Volksgezondheid, op 13 januari 2011, dat vijf CAM geneeswijzen terug opgenomen worden in het verplichte verzekeringspakket. Dit betekent onder meer dat CAM-raadplegingen terugbetaald worden. Het gaat om antroposofie, homeopathie, neuraal therapie, fytotherapie en Chinese kruidengeneeskunde.

De nieuwe terugbetaling geldt voor zes jaar, vanaf 1 januari 2012 tot en met 2017. In deze periode zal ook een onafhankelijk onderzoek gebeuren naar de werkzaamheid en kosteneffectiviteit van deze geneeswijzen. Naargelang de uitslag hiervan zal de maatregel in 2017 herbekeken worden.

Tegen deze gang van zaken werd een petitie georganiseerd door de medische faculteit van Zürich. Deze petitie vond geen weerklank bij de bevolking, noch bij de politici.

Commentaar van de UNIO

Van 1999 tot 2005 werden dezelfde CAM geneeswijzen ook al eens terugbetaald in Zwitserland. Tijdens deze periode verzamelde de PEK studie duidelijk positieve resultaten betreffende kosteneffectiviteit. Dat er toen manipulaties gebeurden, lijkt de huidige gang van zaken alleen maar te hebben versneld.

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...