E.C.H. Newletters

Newsletter Juli 2015

Newsletter Januari 2015

Newletter Mei 2013

Newletter December 2013

Oprichting van het E.C.H.

Tot voor enkele jaren hadden de homeopathische artsen in Europa vooral belangstelling voor wat er op het nationale vlak gebeurde. Toen merkten ze dat er ook beslissingen betreffende de homeopathische geneeskunde op het niveau van de dan nog Europese Gemeenschap genomen werden. Deze maatregelen hadden betrekking op het vergemakkelijken van de internationale handel in homeopathische geneesmiddelen en het behoud van de kwaliteit en de veiligheid van die remedies.

Twee richtlijnen van de Raad in dat verband, "Homeopathische Geneeskundige Producten" en "Homeopathische Diergeneeskundige Producten'" werden op 31 december 1993 van kracht.

Gedurende de wetgevende procedure voor die richtlijnen diende het Europees Parlement een amendement in waarbij de Europese Commissie gelast werd maatregelen te nemen die ertoe moesten leiden dat de rechtspositie van de alternatieve geneeskunde geharmoniseerd werd, vooral met betrekking tot:

Hoewel dit amendement niet door de Raad aanvaard werd, waren de homeopathische artsen in Europa bijzonder dankbaar voor dit standpunt van het Europees Parlement. Bovendien maakte het de artsen ervan bewust dat samenwerking op Europees niveau en een eensgezind optreden voor de Europese Gemeenschap / Unie van vitaal belang zijn voor een professionele praktijk van de homeopathische geneeskunde in Europa.
Bijgevolg werd in 1990 het Europees Comité voor Homeopathische Geneeskunde, het E.C.H., gevormd door vertegenwoordigers van verenigingen van homeopathische artsen uit de meeste Europese lidstaten. Reeds van bij de start was het de bedoeling te streven naar een vertegenwoordiging van alle homeopathische artsen in Europa.

Het E.C.H. bestaat nu uit vertegenwoordigers van België Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Sinds 1996 bestaat de COUNCIL van het E.C.H. uit:

Samensteling van de huidige COUNCIL:

Verder onderscheiden we verschillende SUBCOMMITTEES:

Overzicht

Eén van de fundamentele rechten van de Europese burgers is het recht op de vrije keuze van een therapie en ook op een goede gezondheidszorg. Dit houdt in dat behandelingen waarvan men beweert dat ze enig effect scoren in gevallen waarin conventionele medische procedures falen, ernstig moeten bekeken worden. De tijd zal ons leren welke niet-conventionele therapeutische methodes tenslotte deel zullen uitmaken van de conventionele geneeskunde.

Homeopathische geneeskunde is één van de meest beloftevolle niet-conventionele therapieën. Homeopathische geneeskunde biedt therapeutische mogelijkheden waar conventionele behandelingen gefaald hebben of ter plaatse zijn blijven trappelen, waar zij voor een bepaald probleem geen beschikbare behandelingen hebben, waar zij niet verdragen wordt of contra-indicaties oproept. Homeopathische medicatie is veilig en heeft geen nevenverschijnselen. Er bestaat een aanzienlijke verzameling van klinische bewijzen voor de doeltreffendheid van homeopathische geneeskunde, die bovendien steeds groter wordt. Dit verklaart waarom de homeopathische geneeskunde haar plaats verdient in het Europees systeem van gezondheidszorg.

De grootste kost voor de homeopathische geneeskunde wordt veroorzaakt door de tijd die aan het consult besteed wordt: ongeveer vier tot zes uren op jaarbasis voor een chronische ziekte. De medicatie is echter goedkoop. Op lange termijn gezien is de homeopathische geneeskunde inderdaad besparend.

Homeopathische geneeskunde, die door niet-medisch gekwalificeerde beoefenaars uitgeoefend wordt, is ongewenst en kan een gezondheidsrisico voor de patiënt betekenen. Bijgevolg is er een strenge regeling nodig, opgelegd door de regeringen van de Lidstaten. De homeopathische praktijk moet voorbehouden blijven aan medisch gediplomeerde beroepsmensen.

Er is een bijzondere opleiding in de homeopathische geneeskunde tot op een overeengekomen niveau nodig om een gekwalificeerde homeopathische arts te kunnen worden.
Een gemeenschappelijk Europees programma met de normen voor een basisopleiding werd door een ruime meerderheid van homeopathische scholen in de Lidstaten aanvaard en wordt daar thans ook ingevoerd.

Een gemeenschappelijk Europees examen in homeopathische geneeskunde en een standaardmodel van een Europees diploma is gewenst, en wordt thans ontworpen.

Er zijn volledig erkende onderwijsinstellingen nodig om artsen op te leiden volgens de internationale aangenomen richtlijnen. In de nabije toekomst zou een postuniversitaire homeopathische opleiding moeten aangeboden worden door onderwijsinstellingen verbonden aan universiteiten ten behoeve van de artsen die zich wensen te specialiseren in de homeopathische geneeskunde. Inleidingcursussen in homeopathische geneeskunde en de homeopathische opleiding zouden moeten opgenomen worden in de leerplannen voor de student geneeskunde.
De kwaliteit van de homeopathische praktijk moet verzekerd worden door:

Volgens het E.C.H. zouden de autoriteiten van de Europese Unie en de Lidstaten de volgende beslissingen moeten treffen:

Navigatie

 1. Inleiding
 2. Oorsprong van de Homeopathie
 3. Dokter Samuel Hahnemann
  1. Het leven van Hahnemann
  2. Het werk van Hahnemann
  3. De farmacologie van Hahnemann
 4. De Homeopathie in België
  1. De pioniers van de Homeopathie in België
  2. De eerste confrontaties (1849 - 1850)
  3. De Belgische Homeopatische verenigingen
   1. De eerste stappen…
   2. De 'Cercle Médical Homéopathique des Flandres' (1872-1920)
   3. De "Société Royale Belge d'Homéopathie" (1920 - …)
   4. De "Association Homéopathique Belge" (1926 - 1976)
   5. De "Fédération Médicale Homéopathique Belge" (1970-…)
   6. Unio Homeopathica Belgica - UNIO
   7. De "Vrienden van de Homeopathie"
  4. Het onderwijs van de Homeopathie in de 20e eeuw
  5. De Homeopathische apothekers in België
 5. European Committee for Homeopathy (E.C.H.)
 6. Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (L.M.H.I.)
 7. Bibliografie