Contact | Leden login | Français

Homeopathische patiënten geven 3 x minder uit aan klassieke medicatie

16 maart 2011


RIZIV statistieken tonen aan dat homeopathisch behandelde patiënten 3 x minder uitgeven aan klassieke medicatie dan niet homeopathisch behandelde patiënten.

Jaarlijks publiceert het RIZIV statistieken die aantonen hoeveel geneesmiddelen elke dokter voorschrijft. Dit wordt gemeld in absolute cijfers en ook relatief ten opzichte van de collega's. Zo worden veel-voorschrijvers herkend en op het matje geroepen.

47 Belgische homeopathisch artsen hebben hun statistieken over het jaar 1999 samengelegd. Deze cijfers duiden aan hoeveel geld patiënten, behandeld door homeopathische artsen, uitgeven aan klassiek medicatie.
Het gemiddelde van deze 47 homeopathische artsen werd voor de verschillende geneesmiddelencategorieën vergeleken met het gemiddelde van het volledige artsenkorps (14.000 artsen).

Het cijfer voor totaaluitgave klassieke medicatie, voorgeschreven door homeopathische artsen, was drie maal lager (34,1 %) dan het gemiddelde van het volledige artsenkorps.
Voor antibiotica was de uitgave slechts een vijfde vergeleken met die van klassieke artsen (20,5 %).

In 2000 was het nationaal budget voor klassieke medicatie 1.117.487.500 € (meer dan een miljard €). Louter theoretisch kan men een regel van drie toepassen: indien alle Belgische artsen zouden voorschrijven zoals hun 47 homeopathische collega's, zou dit een besparing van 775 miljoen € opleveren.

Deze cijfers betekenen ook dat patiënten die zich door een homeopathische arts laten behandelen, duidelijk minder uitgaven hebben wat betreft klassieke medicatie.
Vanwege het grote verschil in nood aan klassieke medicatie, lijkt deze vergelijking tevens aan te duiden dat een homeopathisch behandeling erin slaagt klachten van patiënten te verbeteren.

Commentaar van de UNIO

Verschillende jaren heeft de UNIO aan het RIZIV gevraagd deze cijfers voor een ander jaar te controleren, eventueel met meer deelnemende homeopathische artsen.
Ook in 2010 kwam er geen antwoord op dit verzoek.

Referenties

Deze cijfers werden gepubliceerd als een onderdeel (3.5: Costs of treatment to the healthcare system) in "Survey 2001: An Observational Study of Patients Receiving Homeopathic Treatment" publicatie UNIO, met de medewerking van PRI, Priority Research Ltd, Sheffield, England

Help het homeopathisch onderzoek een stap vooruit en maak een donatie. Klik hier voor meer informatie!

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

01 september 2020

Beste vrienden,

Ik hoop dat jullie het goed stellen in deze vreemde tijd.

Dit...

21 april 2020

Ziehier de links naar belangrijke dcumenten omtrent Covid-19 in homeopathie.

07 april 2020

Aanbevelingen met betrekking tot Covid-19 voor alle homeopathische artsen