Contact | Leden login | Français

Nobelprijswinnaar meldt effect homeopathische verdunningen

16 november 2010


Professor Luc Montagnier onderzocht de elektromagnetische eigenschappen van hoog verdunde biologische monsters.

Professor Luc Montagnier, een Frans viroloog die het HIV-virus mee ontdekte en in 2008 de Nobelprijs won, meldt in een recente studie samen met zijn team het resultaat van een reeks rigoureuze experimenten die de elektromagnetische eigenschappen van hoog verdunde biologische monsters onderzochten.

De studie toont aan dat sommige hoog verdunde bacteriële DNA-sequenties in staat zijn om elektromagnetische golven te induceren. Dit lijkt een resonantie fenomeen te zijn uitgelokt door de elektromagnetisch achtergrond van zeer laag frequente golven in de omgeving.

De onderzoekers gebruikten waterige oplossingen die geschud en stapswijze verdund werden. Zijn noteren dat de oplossingen "sterk geschud" werden en dat deze stap kritisch belangrijk was voor het ontstaan van de signalen. Dit zijn met andere woorden homeopathische potenties, alhoewel het woord "homeopathie" nergens het artikel vernoemd wordt.

De onderzoekers vonden dat pathogene bacteriën en virussen een verschillend elektromagnetische handtekening vertonen bij verdunningen die van 10^-5 tot 10^-12 gaan. Dit komt overeen met 5D tot 12D. Ze vonden dat kleine DNA-fragmenten (verantwoordelijk voor de pathogeniciteit) als enige aansprakelijk waren voor de elektromagnetische signalen.

De onderzoekers noteerden in één experiment ook significante effecten van verdunningen zo hoog als 10^-18 (18D).

De elektromagnetisch handtekening veranderde naargelang de verdunningsgraad maar niet naargelang de aanvankelijke concentratie en bleef zelfs bestaan nadat de DNA-fragmenten met chemische substanties vernietigd werden.

Referenties

Montagnier L, Aissa J, Ferris S, Montagnier J-L, Lavallee C (2009). Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences. Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences, 1: 81-90.

Help het homeopathisch onderzoek een stap vooruit en maak een donatie. Klik hier voor meer informatie!

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...

01 september 2020

Beste vrienden,

Ik hoop dat jullie het goed stellen in deze vreemde tijd.

Dit...