Contact | Leden login | Français

Donaties voor onderzoek

 

Fondsenwerving voor homeopathisch onderzoek!

 

Phase I  DynHom beëindigd30.921,20 euros

Phase II DynHom : tot nu toe : 32.796 euros

Hartelijk dank aan alle genereuse donators !

Doel: Deze vraag te kunnen beantwoorden: "Waaruit bestaat een homeopathisch geneesmiddel?" om zo de discussie over het eenvoudige placebo of psychologische effect een halt toe te roepen!

Hoe: Vandaag de dag zijn er zeer gevoelige en gehomologeerde technieken die toelaten om de structuur van een oplossing van een geneesmiddel, de magnetische velden en de sporen van resterende nanodeeltjes in deze oplossingen op te sporen. We weten al dat homeopathische geneesmiddelen in de vorm van een oplossing deze eigenschappen hebben.

Project: Al deze parameters op een systematische manier analyseren en dit in elk stadium van de vervaardiging van een homeopathisch geneesmiddel: vanaf de oertinctuur tot de hoogste dynamisering met behulp van 2 controles (het oplosmiddel dat op dezelfde manier is gedynamiseerd et het gewone verdunde geneesmiddel zonder dynamisering).

Kader: Om de publicatie en de kwaliteit van de resultaten te garanderen zullen de analyses worden uitgevoerd in een onafhankelijk laboratorium dat vertrouwd is met deze technieken, én onder de supervisie van een faculteit Farmaceutische Wetenschappen (doctorandus). De belangstelling is er voor dit project, enkel de financiële middelen ontbreken !

Kosten: Elke analyse kost ongeveer 50$ per stadium. Voor 1 geneesmiddel zijn er minimum 3 analyses (en telkens 2 controles) nodig = 150$. We willen ook de productieparameters variëren: bv. het aantal dynamisatie, de tijd tussen de schuddingen, de diepte van de afname, enz. Dus voor één geneesmiddel komt een onbetwistbare en volledige analyse tot 200 CH op een investering tussen 30.000$ (als we het protocol vereenvoudigen en stadia overslaan) en 270.000$. Om onweerlegbare conclusies over een groot aantal grondstoffen voor homeopathische geneesmiddelen te verkrijgen is een budget van 1.000.000 euro nodig.

Oproep: Met elke donatie van 120 euro staan we één stap verder (met telkens de controles) en komen we dichter bij het antwoord op de gestelde vraag. Duizenden patiënten verzorgen zich met homeopathische geneesmiddelen, dus als iedereen nu een stap deed....!

Fiscale aftrekbaarheid onderworpen aan goedkeuring van de overheid.

Hoe een donatie maken?

U kan een donatie maken via PayPal door op de onderstaande knop te drukken.Doneren is ook mogelijk zonder over een PayPal account te beschikken!
Klik daarvoor op de "Doorgaan" link die u links onderaan op de PayPal pagina vindt.

Of  met een overschrijving op de rekening de Unio Homoeopathica Belgica met als communicatie : "Donatie Onderzoek voor homeopathie"

IBAN : BE25 0882 4940 5482

BIC : CKCCBEBB

Na uw donatie

Naam en voornaam*
Wenst un een fiscaal attest?*
   
Staat u de publicatie van uw naam toe in de lijst van donateurs?*
   

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...

01 september 2020

Beste vrienden,

Ik hoop dat jullie het goed stellen in deze vreemde tijd.

Dit...

21 april 2020

Ziehier de links naar belangrijke dcumenten omtrent Covid-19 in homeopathie.