Contact | Leden login | Français

Nieuws betreffende de Wet Colla, eind October 2013

27 oktober 2013


Nieuws betreffende de Wet Colla, eind October 2013

De wet dateert van 1998. Gedurende meer dan 12 jaar werd dit niet toegepast. Vandaag is de toepassing van de wet bijna klaar.

Op 12 Juili  stemt de Ministerraad positief  met betrekking tot het ontwerp van KB betreffende de uitoefening van de homeopathie.

Maar, naar  aanleiding van het advies van de Raad van State met betrekking tot het ontwerp van KB betreffende de uitoefening van de homeopathie zijn er een aantal vragen gerezen met betrekking tot de gevolgde adviesprocedures.

1.  De Raad van state merkt op dat de wet van 29 april 1999 voorziet in twee verschillende procedures van adviesverlening, die duidelijk van elkaar moeten onderscheiden worden.

De procedurele regels voorzien:

                -  in artikel 3, §1 dat de paritaire commissie advies uitbrengt teneinde een transversale regelgeving tot stand te brengen die van toepassing is op alle niet-conventionele praktijken.

                - in artikel 3, §§2 en 3 dat  de Paritaire Commissie adviezen uitbrengt,  op grond van een ontwerp van advies opgemaakt door de kamer bevoegd voor de desbetreffende niet conventionele praktijk, in casu de homeopathie.

Op basis hiervan heeft de Minister gevraagd om zo snel mogelijk een vergadering van de Paritaire Commissie in te plannen. Deze vergadering ging door op 24 October 2013. U kunt alle adviezen en de wet Colla terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid:http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/healthcareprofessions/NonConventionalPractices/index.htm

 

Commentaar van de UNIO

De UHB blijft zeer aktief in het deelnemen aan de uitwerking van de toepassing van de Wet Colla.

Reserveer reeds  1 Februari om 14 uur op uw agenda's, datum van onze jaarlijkse AV in het  restaurant "Histoire sans Faim", Brusselsesteenweg, 29 - 1190 Vorst.

Het zal daar de gelegenheid zijn om zowel over de gehele toestand  als over de gevolgen voor ons beroep te spreken.

Un zult daar al uw vragen kunnen stellen.

We hebben ook de eer  een uitzonderlijke bezoek te krijgen van Mevrouw Gustin, Adviseur op het Kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de federale culturele instellingen.

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...