Contact | Leden login | Français

Opleidingen homeopathische geneeskunde willen kwaliteitslabel

17 juli 2013


Een degelijke en medisch onderbouwde opleiding tot arts-homeopaat, tandarts-homeopaat en vroedvrouw-homeopaat  is een noodzaak om patiënten een waarborg op goede behandeling te geven. Om dit te bereiken heeft de homeopathische gemeenschap zelf het initiatief in handen genomen.

In de “Kamer homeopathie” is beslist dat de controle van de opleidingen in de homeopathische geneeskunde gaat gebeuren via het CEN (Centre Européen de Normalisation).

Het standaardizeren door het CEN
CEN is een private onderneming, opgericht onder de Belgische wet. Door de Europese autoriteiten wordt ze erkend als een van de drie competente instellingen om standaardisatie, normen op te stellen in Europa (Directive 98/34/EC).
De National Standards Bodies (NSB) zijn lid van de Europese Standardization Organization. Deze leverde tot op heden meer dan 12.000 EN’s (European Standards) af.
Een standaard is een document dat:

  1. opgesteld wordt door alle betrokken partijen en
  2. een consensus weergeeft die
  3. bedoeld is voor herhaaldelijk en gemeenschappelijk gebruik.

De chiropractici hebben het proces al doorlopen en beschikken over een Europese standaard van hun beroep. De osteopaten zijn halfweg het proces.

Een Europese standaard wordt automatisch omgezet in een nationale standaard. Als er daardoor een conflict ontstaat, dan wordt de nationale standaard ingetrokken.
Hier zijn enkele andere voorbeelden van dergeljke standaarden:
- EN 71 over de veiligheid van speelgoed
- EN 14214:2008 over biodiesel voor auto’s
- EN 81 over liften


Standaardizering van de homeopathische opleiding
Het Europees Comité voor Homeopathie (ECH) heeft in mei 2013 het proces van “standaardisatie” van “Medical Doctors with Additional Qualification in Homeopathy” opgestart door een voorstel in te dienen bij het CEN. Dit gebeurde bij één van de 32 “National Standards Bodies”, in ons geval bij Oostenrijk.
CEN heeft dit voorstel naar alle NSB’s (National Standards Bodies) gestuurd.

De belangengroepen in elk land krijgen vanaf 6 mei 2013 drie maanden de tijd om zich kenbaar te maken aan het nationaal “National Standards Body” en wel tot 6 augustus.
Daarna zal de procedure van start gaan.

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...