Contact | Leden login | Français

Wat verandert er door de Wet Colla?

16 juli 2013


Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS)  heeft de Ministerraad op 12 juli 2013 ingestemd met het ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de homeopathische geneeskunde. Dit KB verduidelijkt de uitoefeningsvoorwaarden van deze niet-conventionele praktijk, die al door de wet Colla van 1999 werd voorgesteld.
Wat gaat er nu veranderen?

Wie mag zich registreren als homeopaat?
Homeopathie mag alleen maar uitgeoefend worden door artsen, tandartsen en vroedvrouwen. Deze beoefenaars moeten beantwoorden aan de volgende criteria:

  1. geaccrediteerd of erkend zijn in de conventionele geneeskunde
  2. zich blijvend bijscholen in de conventionele geneeskunde (bv. 20 uur/ jaar voor de artsen)
  3. een opleiding gevolgd hebben in de homeopathische geneeskunde aan een school die het gestandaardiseerde en wereldwijd erkende programma volgt.
  4. zich blijvend bijscholen in de homeopathische geneeskunde (minimaal 10 uur/ jaar).

Het belang van de registratie van homeopaten
De Wet Colla spreekt niet over erkenning maar over registratie van beoefenaars. Enkel de beoefenaars die aan bovenvermelde criteria beantwoorden kunnen geregistreerd worden als arts-homeopaat, tandarts-homeopaat of vroedvrouw- homeopaat.

De lijst van deze geregistreerde beoefenaars moet gemakkelijk consulteerbaar zijn door de patiënt via de mutualiteiten en/ of het R.I.Z.I.V.
Registratie van erkende beoefenaars is zeer belangrijk in het kader van de veiligheid van de patiënt. De patiënt heeft zekerheid dat hij/ zij beroep doet op een geregistreerde beoefenaar.

Controle van de opleiding tot homeopaat
Voorlopig weigeren de universiteiten een opleiding in de homeopathische geneeskunde te organiseren.
In de Kamer Homeopathie is daarom beslist dat de controle van de door de homeopaten zelf georganiseerde opleidingen gaat gebeuren via het C.E.N. (Centre Européen de Normalisation). Deze organisatie stelt normen op voor vele beroepen en doelgroepen.

Het Europees Comité voor Homeopathie (E.C.H.) heeft in mei 2013 het proces van "standaardisatie" van "Medical Dotors with Additional Qualification in Homeopathy" bij het C.E.N..opgestart.
Het C.E.N. gaat op basis van de verzamelde informatie komen tot een "standaard" waar een "Medical Doctor with Additional Qualification in Homeopathy" aan zal moeten beantwoorden.

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...

01 september 2020

Beste vrienden,

Ik hoop dat jullie het goed stellen in deze vreemde tijd.

Dit...