Contact | Leden login | Français

Onkelinx regulariseert de homeopathische geneeskunde

15 juli 2013


Homeopathische geneeskunde mag in België voortaan enkel uitgeoefend worden door artsen, tandartsen en vroedvrouwen. Voor deze twee laatste beroepsgroepen mag dit enkel binnen hun competentie. De federale ministerraad nam deze historische beslissing op 12 juli 2013.

Met deze regularisatie volgt de ministeraad het advies van minister Laurette Onkelinx (PS) en haar administratie.
Deze vervollediging van de Wet Colla (Marcel Colla (SP.A), 1999) handelt enkel over humane geneeskunde. In een aparte commissie zal de regularisatie van homeopathie binnen de diergeneeskunde besproken worden.
Hoe kwam minister Onkelinx tot dit advies?

Het Kenniscentrum stelt voor dat artsen homeopathie voorschrijven
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheid (KCE) onderzoekt van december 2010 tot juni 2011 de rol van homeopathie binnen de gezondheidszorg. Dit onderzoek gebeurt door een arts-onderzoeker en twee sociologen. Onze beroepsvereniging krijgt gedurende drie vergaderingen de kans de situatie op het veld uit te leggen en om haar standpunt/wensen te motiveren.

In juni 2011 verschijnt het rapport van het KCE waarin wordt verklaard dat “gezien de grote verscheidenheid aan consultatieredenen en de "algemene benadering" waarop door homeopaten aanspraak wordt gemaakt, beveelt het KCE aan om de toegang tot deze geneeswijze te beperken tot de artsen die voldoen aan alle wettelijke voorwaarden om de geneeskunde uit te oefenen”.

Onkelinx richt een “Kamer homeopathie” op
Als toepassing van de wet Colla, richt mevrouw Onkelinx een “Kamer homeopathie” op.
Deze vergadert van oktober 2011 tot juli 2013 met de bedoeling aanbevelingen te formuleren over de regularisatie van de homeopathie. Tijdens 14 vergaderingen krijgt onze beroepsvereniging opnieuw de gelegenheid om haar standpunt nader uit te leggen.
Deze kamer is samengesteld uit 6 universiteitsprofessoren geneeskunde of farmacologie en vertegenwoordigers van de administratie (ministerie van Volksgezondheid). De administratie informeert rechtstreeks minister Onkelinx en wel op regelmatige basis.

Tijdens de vergadering van 18 september 2012 wordt in deze Kamer het volgende besluit genomen: “de Kamer homeopathie verstrekt de Paritaire Commissie van advies dat de praktijk van homeopathie exclusief voorbehouden moet zijn aan de artsen, tandartsen en vroedvrouwen, en voor deze twee laatste beroepen uitsluitend in het kader van de toegestane handelingen aan de houders van deze titels”.
Dit advies wordt aangenomen met 11 stemmen pro en 1 onthouding.

Paritaire Commissie bevestigt belang geneeskundige opleiding
In de Paritaire Commissie zetelen 2 vertegenwoordigers van elke niet – conventionele discipline (acupunctuur /chiropraxie/ homeopathie/ osteopathie) en 8 universiteitsprofessoren.  Tussen mei  2012 en november 2012 vinden er 7 vergaderingen plaats.
Deze Paritaire Commissie neemt unanimiem het advies over van de “Kamer Homeopathie” dat homeopathie enkel en alleen mag uitgeoefend worden door artsen, tandartsen en vroedvrouwen.

Parlement en Ministerraad erkennen homeopathie als deel van de geneeskunde
Op 20 maart 2013 vindt er een hoorzitting plaats in het parlement. Onze beroepsvereniging krijgt de kans om voor de parlementsleden van de Gezondheiscommissie haar standpunt uit te leggen. Ons pleidooi voor een degelijke en medisch onderbouwde homeopathie wordt positief onthaald.

Op 12 juli 2013 neemt de federale ministerraad het eensluidend advies van het Kenniscentrum,  de Kamer Homeopathie,  de Paritaire Commissie en van de administratie van het ministerie van Volksgezondheid over.

Wij danken mevrouw Onkelinx voor haar visionair en krachtig optreden in dit dossier. De veiligheid van de patiënt bleek één van haar hoofdbekommernissen te zijn en wordt maximaal gediend door deze regularisatie.

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...