Contact | Leden login | Français

Memorandum UNIO Homeopathica Belgica

28 februari 2012


De voorzitter van de kamer homeopathie in het kader van de Wet Colla heeft gevraagd aan de UNIO Homeopathica Belgica om een memorandum voor te stellen tijdens de volgende vergadering op 20 maart 2012.

Memorandum Unio Homeopathica Belgica.

De Unio Homeopathica Belgica is de beroepsvereniging van artsen, tandartsen en dierenartsen die naast hun medische universitaire opleiding een bijkomende post – universitaire opleiding in de homeopathische geneeskunde gevolgd hebben. Zij passen deze twee geneeswijzen dan ook dagelijks toe: ofwel de een, ofwel de ander, ofwel de twee samen.

De uiteindelijke act van onze leden is het voorschrijven van een homeopathisch en/of allopathisch geneesmiddel, uiteraard alleen indien een voorschrift aangewezen is en dit uiteraard naast adviezen van algemene aard. Dit voorschrijven is de vrucht van een anamnese en klinisch onderzoek al of niet aangevuld met bloedanalyse, medische beeldvorming en specialistisch advies.

Het homeopathisch geneesmiddel ondergaat momenteel een proces van registratie in de Registratiecommissie Homeopathische Geneesmiddelen van het FAGG. Het homeopathisch geneesmiddel wordt dus “di facto” beschouwd als zijnde een geneesmiddel.

Alle voorgenoemde handelingen (anamnese, klinisch onderzoek, aanvraag van bloedanalyse/medische beeldvorming en verwijzing voor specialistisch onderzoek) zijn handelingen voorbehouden aan artsen (KB 78 d.d. 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen).

In het belang van de veiligheid en het medico – legaal aspect van de patiënt is het essentieel dat de voorschrijver van homeopathische geneesmiddelen een medische universitaire vooropleiding heeft genoten.

  • Wat met patiënten die naast hun essentiële klassieke medicatie homeopathie willen volgen? De werking van deze geneesmiddelen kunnen inschatten en de gevolgen kunnen inschatten bij het verminderen of eventueel stop zetten van deze medicaties is iets dat enkel in handen van artsen op een veilige manier kan gebeuren.
  • Wat met acute opstoten van chronische ziekten zoals er zijn spastische bronchitis of longontsteking bij een CARA – patiëntje of een acute opstoot van de ziekte van Crohn.

DOEL van deze kamer voor de U.H.B.:

  • Homeopathie moet binnen de geneeskunde blijven zoals het nu in feite is en dit tot grote tevredenheid van de patiënten. Dit zowel in de eerste als in de tweede lijn.
  • De homeopathische geneeskunde mag alleen uitgeoefend worden door mensen die de opleiding gevolgd hebben aan scholen die het opleidingsprogramma onderschreven hebben zoals het is voorgesteld door de LIGA MEDICORUM HOMEOPATHICA INTERNATIONALIS, de wereldorganisatie van medische homeopathie.
  • De opleiding in de homeopathische geneeskunde wordt erkend op het niveau van o.a. sportgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde of bedrijfsgeneeskunde.
  • Deze opleiding mag begonnen worden tijdens het 5de jaar geneeskunde.
  • Homeopathische geneesheren mogen HAIO -  stagemeester zijn.
  • Analyse van RIZIV - profiel leden UNIO wat betreft voorschrijfvolume van antibiotica, psychofarmaca, NSAID’s en antacida, om van daaruit met een open geest te komen tot een onderzoek / analyse van onze manier van werken en wat de meerwaarde van deze manier van werken zou kunnen zijn voor de patiënt en voor de ziekteverzekering.

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...