Contact | Leden login | Français

Polemiek Artsenkrant

26 september 2011


Aangezien er de laatste maanden in de Artsenkrant geregeld negatieve commentaren over de homeopathie verschenen heeft de voorzitter van de UHB zich voor het eerst gemengd in de discussie.

De lezersbrief “Stop de polarisatie” deed een oproep tot sereniteit in het debat.
Het antwoord van de heer Betz “Respect voor homeopathie?” liet niet op zich wachten.
Het weerwoord van de voorzitter op deze provocerende brief werd begin juli naar de Artsenkrant gestuurd. In de vakantieperiode verschijnt er een aantal weken geen Artsenkrant en het weerwoord werd niet geplaatst.
Begin september verschijnt er een zeer denigrerend artikel in de Artsenkrant met als titel “Alterneuten bijna erkend”.
“Alterneuten” is een scheldwoord en de UHB kan niet anders dan hierop te reageren.
Het antwoord door de voorzitter geschreven begin juli werd in aangepaste vorm terug opgestuurd: “Reactie op “Alterneuten bijna erkend””.
Artsenkrant biedt zijn verontschuldigingen aan voor het woordgebruik en voor de teneur in hun artikel. Dit was toch een positief signaal.

De hoop op een serene discussie werd echter snel de kop ingedrukt met de oproep van de heer Moens in de “Journal du Médecin” aan de decanen van de universiteiten tot de politiek van de lege stoelen. Ook op deze provocatie werd weer gereageerd door de UHB.

Commentaar van de UNIO

In het belang van de veiligheid van de patiënt is een regelgeving meer dan wenselijk. Dit zullen wij onze "tegenstanders" steeds weer opnieuw moeten blijven duidelijk maken.

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...