Contact | Leden login | Français

Senaat erkent onze homeopathische beroepsvereniging

22 november 2010


Door de stemming in de Senaat is het ontwerp van KB omtrent de erkenning van de UHB als beroepsvereniging van homeopathische artsen, tandartsen en dierenartsen nu wettelijk bekrachtigd.

Rond Pasen 2010 stemde de Ministerraad in met een ontwerp van koninklijk besluit om 13 Belgische CAM (Complementary and Alternative Medicine) beroepsorganisaties te erkennen. Na de Kamer heeft nu ook de Senaat dit ontwerp goedgekeurd op 18 november 2010.

Deze procedure is een gevolg van de Wet Colla (SP, socialist), indertijd Minister van Volksgezondheid. In 1999 legde deze wet de basis voor de regularisatie van homeopathie, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie. Ze voorzag in de oprichting van "Kamers" per beroepsgroep die criteria van opleiding en erkenning moesten voorstellen.

Een eerste etappe in dit proces was de erkenning van de relevante beroepsverenigingen. Door allerhande vertragingsmanoeuvres en manipulaties bleef de uitvoering van deze wet achterwege. Door de stemming in de Senaat wordt het KB nu wettelijk bekrachtigd.

Alle partijen in de Senaat stemden voor het KB , behalve N-VA en Vlaams Belang. Dr. Louis Ide (N-VA) pleitte voor "Evidence-based Medicine" in tijden van budgettaire schaarste.

Commentaar van de UNIO

1. Het jaarlijkse wereldcongres van de homeopathische artsen (LMHI) in 2008 greep plaats in Oostende. Het thema van dit congres met 750 deelnemers uit 40 landen was "Evidence-based Homeopathy". Er waren meer dan 250 voordrachten die de Evidence-based toestand van de homeopathie belichtten. Spijtig genoeg rapporteerde de pers voornamelijk de zeer geapprecieerde aanwezigheid van Koningin Paola.

2. Zoals blijkt uit de cijfers van het RIZIV wegen patiënten, behandeld door homeopathisch artsen, minder zwaar op het gezondheidsbudget.

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...