Contact | Leden login | Français

42 % van ziekenhuizen USA bieden CAM aan

08 september 2011


Een recente peiling toonde aan dat 42 % van de Amerikaanse hospitalen CAM (Complementary and Alternative Medicine) aanbiedt.

Een recente peiling toonde aan dat 42 % van de Amerikaanse hospitalen C.A.M. (Complementary and Alternative Medicine) aanbiedt.

De peilng werd uitgevoerd in samenwerking tussen twee verenigingen: het "Health Forum", een afdeling van de National Hospital Association, en het "Samueli Institute", een research instituut dat zich specialiseert in onderzoek naar de rol van verschillende geneeswijzen in de gezondheidszorg.

6.000 ziekenhuizen werden aangeschreven over het hele land en 714 (12 %) ervan hebben de peiling beantwoord. 42 % van deze hospitalen bieden één of meerdere CAM geneeswijzen aan. In de eerste plaats werden relaxatie, meditatie, homeopathie en chiropractie genoemd.

Het is merendeels op vraag van patiënten dat dit alternatieve aanbod geïntegreerd werd in het klassieke aanbod. De meeste CAM diensten zijn ambulant georganiseerd (geen hospitalisatie).
Een gelijkaardige peiling in 2007 toonde aan dat toen 37 % van de ziekenhuizen CAM aanboden.

Nancy Foster, Vice-President van de American Hospital Association, zegt het volgende over deze evolutie: "Hospitals have long known that what they do to treat and heal involves more than just medications and procedures. It is about using all of the art and science of medicine to restore the patient as fully as possible." (Ziekenhuizen weten al lang dat wat ze doen om te behandelen en te genezen meer moet zijn dan medicatie en procedures. Het gaat erover de volledige kunst en wetenschap van de geneeskunde te gebruiken om de patiënt zo volledig mogelijk te herstellen.)

Sita Ananth, één van de auteurs van de studie, besluit: "The survey results reinforce the fact that patients want the best that both conventional and alternative medicine can offer." (Deze peiling bevestigt het feit dat patiënten het beste willen dat zowel de klassieke als de alternatieve geneeswijze te bieden hebben.)

Deze informatie werd bekendgemaakt in de Amerikaanse pers, onder meer op 8 september 2011 in de Los Angeles Times.

Commentaar van de UNIO

Homeopathie is de meest toegepaste alternatieve geneeswijze ( C.A.M.). De lans die hier dus ook voor de homeopathische geneeskunde gebroken wordt steekt schril af tegen de conclusies van het rapport van het Kenniscentrum in België waarin de werkzaamheid van homeopathische geneesmiddelen ontkend wordt.

 

 

 

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...