Contact | Leden login | Français

Registratie Homeopathische Geneesmiddelen

20 juli 2011


Het FAGG ( Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) maakt in zijn laatste nieuwsbrief “Actua” d.d. 01/07/2011, duidelijk melding van de beslissing om in de nabije toekomst de genotificeerde homeopathische geneesmiddelen te registreren.

Ik citeer uit “Actua”, de Nieuwsbrief van het F.A.G.G. De professionele samenwerking tussen industrie, FAGG met in het bijzonder de Eenheid Homeopathie & Fytotherapie en de Commissie voor Homeopathische Geneesmiddelen voor menselijke en diergeneeskundig gebruik werd beloond en resulteerde in het afleveren van de eerste Vergunning voor het in de Handel Brengen (VHB) voor een homeopathisch geneesmiddel. In 2011 zullen de vooropgestelde pragmatische maatregelen, zoals het project First Safe Dilution en Justification of Homeopathic Use moeten toelaten de genotifieerde homeopathische geneesmiddelen te regulariseren. Een overleg met betrekking tot een meer concrete planning met de stakeholders is hiervoor nodig.

Dr. Michel Van Wassenhoven. Voorzitter Registratiecommissie Homeopathische Geneesmiddelen.

Commentaar van de UNIO

Dit is zeer goed nieuws. Het homeopathisch geneesmiddel wordt door dit besluit van het F.A.G.G. di facto behandeld als eender welk ander geneesmiddel.

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...