Contact | Leden login | Français

Registratie Homeopathische Geneesmiddelen

20 juli 2011


Het FAGG ( Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) maakt in zijn laatste nieuwsbrief “Actua” d.d. 01/07/2011, duidelijk melding van de beslissing om in de nabije toekomst de genotificeerde homeopathische geneesmiddelen te registreren.

Ik citeer uit “Actua”, de Nieuwsbrief van het F.A.G.G. De professionele samenwerking tussen industrie, FAGG met in het bijzonder de Eenheid Homeopathie & Fytotherapie en de Commissie voor Homeopathische Geneesmiddelen voor menselijke en diergeneeskundig gebruik werd beloond en resulteerde in het afleveren van de eerste Vergunning voor het in de Handel Brengen (VHB) voor een homeopathisch geneesmiddel. In 2011 zullen de vooropgestelde pragmatische maatregelen, zoals het project First Safe Dilution en Justification of Homeopathic Use moeten toelaten de genotifieerde homeopathische geneesmiddelen te regulariseren. Een overleg met betrekking tot een meer concrete planning met de stakeholders is hiervoor nodig.

Dr. Michel Van Wassenhoven. Voorzitter Registratiecommissie Homeopathische Geneesmiddelen.

Commentaar van de UNIO

Dit is zeer goed nieuws. Het homeopathisch geneesmiddel wordt door dit besluit van het F.A.G.G. di facto behandeld als eender welk ander geneesmiddel.

Help het homeopathisch onderzoek een stap vooruit en maak een donatie. Klik hier voor meer informatie!

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

01 september 2020

Beste vrienden,

Ik hoop dat jullie het goed stellen in deze vreemde tijd.

Dit...

21 april 2020

Ziehier de links naar belangrijke dcumenten omtrent Covid-19 in homeopathie.

07 april 2020

Aanbevelingen met betrekking tot Covid-19 voor alle homeopathische artsen