Contact | Leden login | Français

Spaanse Medische Raad erkent homeopathie

22 november 2010


De Spaanse Medische Raad heeft een resolutie aanvaard waarin ze het beoefenen van homeopathie als een medische daad erkent.

In december 2009 heeft de Spaanse Medische Raad (Organización Médica Colegial de España) een resolutie aanvaard waarin ze het beoefenen van homeopathie als een medische daad erkent.

Hier volgen enkele uittreksels van deze resolutie: "De Raad neemt het standpunt in dat homeopathie dezelfde wetenschappelijke en ethische voorwaarden moet vervullen als elke andere medische activiteit."

"De Raad vervult zijn rechtmatige rol ter verdediging van de maatschappij en van de gezondheid van de burgers en baseert zich op het fundamentele gegeven dat elke behandeling, conventioneel of niet, allopathisch, holistisch of homeopathisch een medische daad is die een voorafgaande diagnose van zijn therapeutische indicatie en toepassingsmogelijkheid vereist. Dit moet noodzakelijkerwijze gebeuren door een individu dat wettelijk gekwalificeerd en geautoriseerd is om dit te doen, wat betekent door een arts."

Help het homeopathisch onderzoek een stap vooruit en maak een donatie. Klik hier voor meer informatie!

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

01 september 2020

Beste vrienden,

Ik hoop dat jullie het goed stellen in deze vreemde tijd.

Dit...

21 april 2020

Ziehier de links naar belangrijke dcumenten omtrent Covid-19 in homeopathie.

07 april 2020

Aanbevelingen met betrekking tot Covid-19 voor alle homeopathische artsen