Contact | Leden login | Français

Spaanse Medische Raad erkent homeopathie

22 november 2010


De Spaanse Medische Raad heeft een resolutie aanvaard waarin ze het beoefenen van homeopathie als een medische daad erkent.

In december 2009 heeft de Spaanse Medische Raad (Organización Médica Colegial de España) een resolutie aanvaard waarin ze het beoefenen van homeopathie als een medische daad erkent.

Hier volgen enkele uittreksels van deze resolutie: "De Raad neemt het standpunt in dat homeopathie dezelfde wetenschappelijke en ethische voorwaarden moet vervullen als elke andere medische activiteit."

"De Raad vervult zijn rechtmatige rol ter verdediging van de maatschappij en van de gezondheid van de burgers en baseert zich op het fundamentele gegeven dat elke behandeling, conventioneel of niet, allopathisch, holistisch of homeopathisch een medische daad is die een voorafgaande diagnose van zijn therapeutische indicatie en toepassingsmogelijkheid vereist. Dit moet noodzakelijkerwijze gebeuren door een individu dat wettelijk gekwalificeerd en geautoriseerd is om dit te doen, wat betekent door een arts."

Help het homeopathisch onderzoek een stap vooruit en maak een donatie. Klik hier voor meer informatie!

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

29 april 2019

Wat is het standpunt van de verschillende politieke partijen over homeopathie?...

28 januari 2019

Naar aanleiding van het vele valse nieuws en verkeerde informatie over...

16 december 2018

De patiënt die homeopathische geneesmiddelen gebruikt kan niet langer...