Contact | Leden login | Français

Open brief Artsenkrant

26 juni 2011


Aan de redeactie van Artsenkrant

Beste redactie,
De homeopathische geneeskunde is de laatste maanden uitgebreid in het nieuws geweest met de nodige lezersbrieven in uw krant als gevolg. Als voorzitter van de Belgische beroepsvereniging van artsen -, tandartsen - , dierenartsen homeopaten heb ik mij altijd ver van deze polemiek gehouden. Echter nu zou ik u willen vragen om open brief in bijlage integraal in uw krant te publiceren. 
Op een goede ontvangst,
Dr. Léon Scheepers, huisarts
Voorzitter Unio Homeopathica Belgica

OPEN BRIEF.

Als voorzitter van de beroepsvereniging van artsen -, tandartsen - en dierenartsen - homeopaten ( Unio Homeopathica Belgica) zou ik willen vragen om de sereniteit in het debat rond de homeopathische geneeskunde te behouden. Vandaar dat ik tot nu toe niet gereageerd heb op eender welke polemiek en dat ook nu niet zal doen.. Ik zou daarentegen wel graag een paar zaken in het algemeen willen aanhalen. Gewoon om kort het werk wat onze leden doen in een breder perspectief te zetten. Ten eerste is het welzijn van de patiënt ook de eerste zorg van onze leden zoals dat ook geldt voor al onze louter conventioneel werkende collega's. Geen enkel van onze leden verwerpt de verdiensten van de conventionele geneeskunde. Onze leden verloochenen hun medische basisopleiding niet. Dagelijks maken zij er gebruik van en wordt de homeopathische geneeskunde indien nodig gecombineerd met de conventionele geneeskunde of wordt de conventionele geneeskunde alléén toegepast. Er bestaat dus niet zoiets als "den homeopaat" of "dat is een homeopaat". Wat wel bestaat zijn medisch opgeleide mensen die indien mogelijk proberen aandoeningen waarmee patiënten zich bij hen aanbieden, te behandelen door stimulatie van het eigen immuunsysteem. Het principe "primum non nocere" is voor onze leden waar mogelijk het uitgangspunt van elke behandeling. Ten tweede kan het misschien geen kwaad om eens over de grenzen. Een paar voorbeelden: - In een land als Brazilië ( 190 miljoen inwoners) is de homeopathische geneeskunde al 30 jaar officieel erkend door de overheid en volledig geïntegreerd in de geneeskundige zorg naast de conventionele geneeskunde. - In landen als Spanje en Italië is de homeopathische geneeskunde officieel erkend. - In Zwitserland heeft onlangs een referendum uitgewezen dat de meerderheid van de bevolking pro homeopathische geneeskunde is en is de homeopathische zorg opgenomen in het verzekeringspakket - In Duitsland telt de nationale beroepsvereniging van homeopathisch werkende artsen 3.000 leden. Het jaarlijks nationaal congres telde afgelopen Hemelvaartsweekend 600 deelnemers. - In Indië ( 1 miljard inwoners) is de homeopathische geneeskunde wijd verbreid en passen meer dan 300.000 artsen de homeopathische geneeskunde toe.. - In Cuba is de homeopathische geneeskunde de eerste keus en de conventionele geneeskunde het "alternatief". - In Thailand start voor het moment een tweede basisopleiding homeopathische geneeskunde voor medisch geschoolde mensen en wel op verzoek van het Thai's ministerie van Volksgezondheid. De Thaise regering haalt als één van de redenen aan de zeer gunstige kosten - baten anlayse van de homeopathische geneeskunde en verder de eenvoudige toepassing voor de patiënt. Deze opleiding wordt verzorgd door 6 Belgische artsen. Ten derde zou ik het toch wel even over de patiënt willen hebben. Zoals in mijn eerste punt aangehaald dragen ook onze leden het welzijn van de patiënt hoog in hun vaandel. Nu, deze patiënt voelt zich ook aangesproken. De patiënt weet waarom hij of zij kiest voor een medisch geschoold iemand die bijkomend ook de homeopathische geneeskunde toepast. Zij weten dat zij bij onze leden in "veilige" handen zijn. Het zou eens interessant zijn om naar deze patiënt te luisteren.In het belang van de veiligheid van de patiënt doe ik dan ook een oproep om eender welke polarisatie in de medische wereld te vermijden. Het vacuüm wat zo ontstaat wordt dankbaar ingenomen door mensen die geen medische vooropleiding genoten hebben maar wel "onze" patiënten, ja collega, ook die van u, behandelen en dit voor eender welke aandoening. Is het dit wat wij willen? Ik denk het van niet. Kortom zou ik ten zeerste willen vragen om respect. Zolang als er geen respect is, is een serene discussie onmogelijk.

Met collegiale groeten,

Léon Scheepers, huisarts. Voorzitter Unio Homeopathica Belgica ( U.H.B.).

Commentaar van de UNIO

Alleen via wederzijds respect kunnen wij tot een serene discussie komen.

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...