Contact | Leden login | Français

Antwoord LIGA op het KCE rapport.

14 juni 2011


Ernstige tekortkomingen in het rapport van het Kenniscentrum worden aan het licht gebracht door een rapport van de LIGA.

 De LIGA is de wereldorganisatie van artsen homeopaten. Een werkgroep onderzocht nauwgezet het rapport van het Kenniscentrum, dat beweert dat er geen enkel klinisch bewijs bestaat voor de werking van homeopathie.

Het verslag van de LIGA telt 48 pagina's en duidt op ernstige tekortkomingen in de werkwijze van het Kenniscentrum.
Het KCE rapport over de werkzaamheid van homeopathie bij ziekten bevat onder meer deze ernstige tekortkomingen:

  1. de literatuurselectie werd beperkt tot publicaties die na het jaar 2000 gepubliceerd werden. Er werd geen reden opgegeven voor deze keuze. Dit getuigt van bewuste selectie-bias. Door deze keuze te maken werden er vier meta-analyses uitgesloten die alle positief waren voor de homeopathie.
  2. 56 publicaties werden uitgesloten en voor slechts 37 ervan werd een reden tot uitsluiting gegeven. Het is niet correct deze soms positieve studies uit te sluiten zonder reden.
  3. twee publicaties, waaronder de publicatie van Shang (2005), werden opgenomen hoewel ze niet beantwoorden aan de inclusie- en exclusiecriteria. Deze negatieve publicaties beïnvloeden de conclusie van het Kenniscentrum op een niet correcte manier.
  4. ten minste 12 publicaties die beantwoordden aan de inclusie- en exclusiecriteria van het Kenniscentrum werden ten onrechte niet gebruikt in het rapport.
  5. het rapport beweerde dat er geen bewijs was voor homeopathie bij onder meer bedwateren en dementie terwijl er geen studies voorhanden zijn die homeopathische geneesmiddelen evalueren voor bedwateren of dementie.
  6. het rapport citeerde verschillende auteurs van publicaties over fibromyalgie op onjuiste wijze. Deze auteurs zelf concludeerden dat homeopathie een positief effect had.
  7. het rapport beperkte zich tot "systematic reviews" van ziekten. Een systematic review is het beste maar ook meest strenge niveau van bewijs (Oxford Scale Level of Evidence I). Het is niet correct uitsluitend dit niveau van bewijs te aanvaarden.
  8. De werkzaamheid van homeopathie voor ziekten werd beoordeeld door een "review van reviews". De correcte wetenschappelijke werkwijze om de werkzaamheid van een therapie voor een ziekte te beoordelen is het verzamelen van alle niveau's van bewijs, niet alleen de "systematic reviews".

Het lijkt er derhalve op dat het Kenniscentrum door een zeer bediscussieerbare methode van literatuuronderzoek per se tot de conclusie wou komen dat er geen bewijs is voor homeopathie.

De wetenschappelijke werkelijkheid is anders. Zelfs wanneer we de abnormaal strenge criteria van het Kenniscentrum correct toepassen, is er wel bewijs voor de klinische werking van homeopathie. Er zijn wel degelijk systematic reviews die een positief effect van homeopathie aantonen bij bepaalde ziekten.
Meer onderzoek is wenselijk en deze vraag wordt ook gesteund door de UNIO en door LIGA.

Details over bovenstaande beweringen vindt u in het volledige LIGA rapport en in deze lijst met referenties.

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...