Contact | Leden login | Français

Uitnodiging voor het Colloquium over wetenschappelijk onderzoek in de Homeopathie

22 juni 2014


Nieuwigheden over het wetenschappelijk onderzoek  betreffende het homeopathisch geneesmiddel:

Klinische en farmacologische aspecten - pragmatische studies.

Zaterdag 18 oktober 2014, Université Libre de Bruxelles, Auditoires B - Campus de la Plaine

Registreren en betaling is enkel mogelijk via de website HIER

 U kunt hier het programma downloaden

Tot nu toe bevestigt het RIZIV ons de accreditatie van 6 van de 7 voordrachten van ons Colloquium van 18 oktober onder rubriek 6 "Ethiek en economie".

In naam van de Unio Homoeopathica Belgica nodig ik U graag uit om op 18 oktober 2014 deel te nemen aan een Colloquium, in het kader van de uitoefening van de homeopathische geneeskunde. We hebben tevens de bedoeling om wetenschappelijk onderzoek te starten.

Als onderwerp kozen we voor het huidig wetenschappelijk onderzoek naar het homeopathisch geneesmiddel, zijn klinische en farmacologische aspecten, naast pragmatische onderzoeken. Het is trouwens logisch dat we belang moeten hechten aan het wetenschappelijk aspect van ons beroep.

Deze dag geeft ons de gelegenheid om samen sommige research aspecten bij te werken, waaronder het fundamenteel onderzoek betreffende de dynamisaties. Dit is slechts het startpunt. We wensen namelijk een samenwerking met de Farmaceutische Faculteit van de ULB/UCL om proeven te kunnen realiseren die bewijzen dat de gedynamiseerde oplossingen meer bevatten dan louter water. Dit omvat een gans programma. Ook uw opvattingen zijn welkom tijdens de debatten.
Om zeker niet te missen!
Dr. Philippe Devos - Voorzitter Unio Homœopathica Belgica

Accreditering : Een aanvraag voor accreditering is ingediend door de organisatoren. Alle deelnemers ontvangen een certificaat van aanwezigheid via e-mail na het congres.

De sponsors van het colloquium

Commentaar van de UNIO

Contacteer het secretariaat  om de PDF files te kunnen openen.

Moderator voor de voormiddag sessie: Prof. Jean-Paul Degaute, Cardiologie, ULB

1) Dr. Goossens, algemene geneeskunde,  KUL. Prospectieve observationele internationale studie over de tevredenheid van volwassenen en kinderen, die gebruik maken van homeopathie; analyse van de indexwijzigingen betreffende levenskwaliteit en kosten; gevolgd door debat.
Bekijk hier de pdf.

2) Prof. Begaud, Universiteit Bordeaux. Pragmatische observationele en vergelijkende studie over de conventionele en homeopathische benadering bij de eerstelijnszorg in Frankrijk; analyse van de risico' s en van kosten-baten; gevolgd door debat.
Bekijk hier de pdf.

3) Cuba: behandeling van epidemische aandoeningen zoals Leptospirose, Dengue, Hepatitis A; ethische en economische aspecten; gevolgd door debat. Prof. Bracho, presentatie wordt gegeven door Dr. Philippe Devos, Voorzitter UNIO HOMEOPATHICA BELGICA.
Bekijk hier de pdf.

Moderator voor de namiddag sessie: Prof. Caroline Stévigny, ULB Farmaceutische Faculteit

1) PhD W. Vervaet van de FAGG, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: Nieuwigheden over de registratie van de homeopathische geneesmiddelen op basis van de Europese directieven en zijn uitvoering naar Belgische Wetgeving; voorgestelde aspecten: kwaliteit, toxicologie, homeopathisch gebruik en controle in kader van toegestane informatie voor het publiek; gevolgd door debat
Bekijk hier de pdf.

2) Prof. Dimpfel, Justus-Liebig-Universiteit, Giessen, Duitsland: Vergelijkende studie over de invloed op het EEG van conventionele neur ologische en van zowel unitaire als complexe homeopathische geneesmiddelen; gevolgd door debat.
Bekijk hier de pdf.

3) PhD Etienne Capieaux E., Bio-ingenieur: Onderzoek naar de effecten van hoge dynamisaties met de Micro-arrays techniek, in vivo en in vitro, overzicht der studies; gevolgd door debat.
Bekijk hier de pdf.

4) Dr. Michel Van Wassenhoven M, Algemene geneeskunde, Voorzitter registratiecommissie homeopatische: Wat men weet en wat men moet onderzoeken in het fabricatieproces van het homeopathisch geneesmiddel, het proces van dynamisatie is niet gelijk aan een eenvoudige oplossing; voorstel van een onderzoekingsproject; gevolgd door debat.
Bekijk hier de pdf.

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...

01 september 2020

Beste vrienden,

Ik hoop dat jullie het goed stellen in deze vreemde tijd.

Dit...