Wetenschappelijk onderzoek over homeopathie werd in een aantal categorieën ingedeeld om het weervinden van specifieke informatie te vergemakkelijken.

Fundamenteel onderzoek

Fundamenteel onderzoek verwerft kennis over de grond van de zaak, zonder stil te staan bij mogelijke toepassingen. In de homeopathie betreft het vooral onderzoek over (het werkingsmechanisme van) hoge verdunningen.

Homeopathische methodologie

Homeopathische methodologie uitleg

Klinisch Onderzoek

Klinisch onderzoek wordt uitgevoerd met medewerking van patiënten om de werking, veiligheid en efficiëntie van homeopathische geneesmiddelen na te gaan.

RCT

Een RCT (Randomized Controlled Trial) gaat op een zo objectief mogelijke manier na of een behandeling werkzaam is, onder meer door een testgroep met een controlegroep te vergelijken.

CCT

Een CCT uitleg

Cohort

Cohort uitleg

Provings

Provings uitleg

Reviews en meta-analyses

Reviews en meta-analyses gebruiken gegevens van verschillende bestaande onderzoeken om een bepaalde hypothese te onderzoeken, eventueel na statistische heranalyse van de verzamelde gegevens. Meta-analyses staan hoog aangeschreven als evidentie.

Diergeneeskundig onderzoek

Diergeneeskundig onderzoek met homeopathische geneesmiddelen krijgt bijzondere aandacht daar het argument dat homeopathie "slechts placebo" zou zijn, hier zeer weinig relevant is.