In dit boek vindt U de remedie (de enige remedie) terug die de patiënt nodig heeft in zijn unieke acute situatie.
Ook kan men snel over die remedies beschikken via een koffer die deze remedies bevat, in één enkele dynamisatie. Deze koffer is in elke apotheek van wacht aanwezig.

De auteurs en de uitgever gaan akkoord om alle winst uit de verdeling van dit boek op te dragen aan het wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de homeopathische geneeskunde in uw eigen land.
Dit boek kan vandaag voor U een hulp betekenen en dit boek kopen betekent ook een hulp aan de homeopathische geneeskunde.
U steunt hiermee de vooruitgang van de homeopathische geneeskunde, zo helpt U morgen uzelf.
Dank aan U allen, auteurs, uitgevers, apothekers, lezers.

Dagelijks zien we de succesvolle resultaten van de homeopathie. Een zeer belangrijk deel van de bevolking doet beroep op deze geneeswijze.
De helft van de gebruikte homeopathische remedies wordt door de patiënten genomen zonder een geneesheer te consulteren.
Het belangrijkste probleem bij een dringende situatie is de keuze van de juiste remedie. Bovendien moeten we snel over deze remedie kunnen beschikken.

Hoe kunnen we deze problemen het best oplossen?

In dit boek vindt U de remedie (de enige remedie) terug die de patiënt nodig heeft in zijn unieke acute situatie.
Ook kan men snel over die remedies beschikken via een koffer die deze remedies bevat, in één enkele dynamisatie. Deze koffer is in elke apotheek van wacht aanwezig.

Hoe is dit boek tot stand gekomen en uitgewerkt?

De 400 geneesheerhomeopaten, leden van Unio Homeopathica Belgica, hebben hun ervaring in acute situaties samengebundeld. Zo zijn zij tot een lijst van 100 remedies gekomen voor de dagelijkse praktijk.
De Homeopathische Laboratoria hebben deze lijst vergeleken met die van de meest gebruikte remedies. De 80 eerste remedies waren gemeenschappelijk. Voor de selectie van de 20 supplementaire remedies gaf de klinische ervaring van de artsen de doorslag.

De beschrijving van de remedie gebeurt in 10 stappen: dus 100 remedies in 10 stappen voor 1 patiënt. Ziehier de sleutel voor dit werk:

Achter aan het boek laat een index toe een remedie terug te vinden volgens zijn belangrijkste symptoom. Het nalezen van de 10 stappen van de remedie moet toelaten de meest geschikte te vinden.
Inname gebeurt door 3 granulen te laten smelten in de mond (liefst ver verwijderd van de maaltijden). Indien de remedie effectief is mag zij eventueel herhaald worden als de symptomen terugkeren.
Indien de remedie geen snel resultaat heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met de geneesheer.
Tenslotte kan deze beschrijving nuttig zijn als beschrijvende tekst of nota voor de registratie van elke remedie. Deze beschrijving houdt immers zowel rekening met de toetsing op gezonde personen als met de klinische ervaring van geneesheerhomeopaten.

Dr Michel VAN WASSENHOVEN.

 

Om het boek te bestellen, schrijft u het juiste bedrag over en vult u het onderstaande formulier in.

Voor België schrijft U 15 € per besteld boek over (verzendingskosten zijn inbegrepen) op het rekeningnummer 088-2494054-82

Voor het buitenland, schrijft U 25 € per besteld boek over (verzendingskosten zijn inbegrepen) op het rekeningnummer:

IBAN: BE25 088-2494054-82
BIC-SWIFT code: GKCCBEBB

Bestelformulier

Honderd uitgekozen homeopatische remedies in 10 stappen voor de genezing van acute klachten

Voornaam*
Achternaam*
Straat*
Nr.*
Stad*
Postcode*
Land*
E-mail adres
Tel.
Aantal exemplaren
Aantal Nederlandse exemplaren
Aantal Franse exemplaren
Aantal Engelse exemplaren
Boodschap
Neem de tekst uit de afbeelding over:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
»