15 May 2014


Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de homeopathie van 26 Maart 2014

Als u meer informatie wenst, aarzel niet te bellen naar Dr Léon Scheepers op 0472/755218, of naar Dr Philippe Devos op 02 652 07 24

FAQ over de Registratie

Het Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de homeopathie van 26 Maart 2014 vercheen op 12 Mei in het Belgisch Staatsblad.

Lees hier het historiek in het document "Traject"


Link naar de tekst van de Wet Colla


Link naar de tekst van het KB van 26 mars 2014

Homeopathie mag alleen maar uitgeoefend worden door artsen, tandartsen en vroedvrouwen

Om te kunnen geregistreerd zijn moeten deze beoefenaars beantwoorden aan de volgende criteria:

De praktische modaliteiten voor die registratie moeten nog bepaald worden. We brengen u op de hoogte per mail.

Deze pagina zal zich verrijken met meer informatie zodra we die binnen krijgen.

 Homeopaten, vanaf 22 mei 2014 is de registratie verplicht!

Lees verder op deze pagina

VRAAG UW REGISTRATIE ELEKTRONISCH AAN! (Vanaf 22 mei)

Dat vindt u op deze pagina

En hier vindt U een brochure over de registratie van de homeopathie